Historická dílna: Média – výročí – dějepis

  • Termín: 02. 03. 2018, 09:30
  • Místo konání: FSV, Budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost 212

Workshop Média – výročí – dějepis má za cíl propojit žurnalisty, historiky, učitele a studenty těchto oborů za účelem společné reflexe toho, jak se v masových médiích mluví o minulosti. Většina z nás zná anketní otázky typu “co ví dnešní mladí lidé o komunismu?” či tvrzení “o moderních dějinách se na českých školách neučí”. Jsou tyto otázky stále aktuální? Jaké inspirace pro kladení otázek mohou přinést soudobé přístupy ve vyučování dějepisu? Jak tuto situaci vidí učitelé, kteří jsou často těmi, o nichž se hovoří, ale málokdy těmi, kdo mají prostor k vyjádření svého pohledu? Co potřebují žurnalisté od historiků pro svoji práci? Jak předcházet nedorozuměním, která mezi jednotlivými aktéry vznikají? Workshop se bude zabývat těmito otázkami v kontextu “osmičkových” výročí roku 2018  na základě konkrétních materiálů.

Kapacita dílny byla naplněna. V současnosti se můžete hlásit jako náhradník.