Pořádáme seminář pro učitele dějepisu v Českém rozhlase

  • Termín: 18. 10. 2019, 09:00
  • Místo konání: Český rozhlas, Galerie Vinohradská 12, Praha 2

Používáte ve výuce zvukové záznamy? Seminář Českého rozhlasu a ÚSTR nabídne praktické příklady, jak s nimi pracovat. Archiv ČRo představuje bohatý zdroj pramenů k výuce dějin 20. století. ÚSTR nabídne možnosti, jak využít zvukové záznamy v aplikaci HistoryLab.cz, která funguje jako digitální dílna pro práci s prameny. Účastníci kurzu si osvojí postupy, jak zvukové záznamy účinně zapojit do výuky. Získají přístup k aplikaci HistoryLab.cz, s níž mohou dále pracovat ve škole. Součástí semináře je prohlídka ČRo.

Seminář je akreditovaný MŠMT v systému DVPP pod č.j. 833/2019-2-182.

Kapacita semináře je naplněna. Děkujeme za pochopení.

Program semináře

9:00 – 9:30 Jak využít zvukové záznamy ve výuce? O čem vypovídají dějiny rozhlasu? Reflexe vlastní pedagogické praxe a sdílení zkušeností (Dušan Radovanovič, ČRo a Kamil Činátl, ÚSTR)

9:30 – 10:15 Vánoční změna? Praktické cvičení se zvukovým záznamem (vánoční projev Antonína Zápotockého z roku 1952) v HistoryLabu (Pavla Sýkorová, ÚSTR)

10:15 – 11:00 Proč byli uneseni? Praktické cvičení se zvukovým záznamem (únos československých občanů v Angole v roce 1983) seznámí účastníky s možnostmi práce v HistoryLabu (Kamil Činátl, ÚSTR)

11:00 – 11:15 Pauza na kávu

11:15 – 12:00 Vzdělávací aktivity ČRo, prezentace vhodných zdrojů a postupů, jak pracovat se zvukovými záznamy ve výuce (Tomáš Dufka, Tomáš Pánek, Anna Vošalíková, ČRo)

12:00 – 12:45 Role rozhlasu v dějinách. Praktické cvičení se zvukovým záznamem v HistoryLabu (Josef Řídký, ČRo, Kamil Činátl, ÚSTR)

12:45 – 13:15 Pauza na občerstvení

13:15 – 14:00 Proč pracovat se zvukovými záznamy ve výuce? Promýšlení vzdělávacích cílů, zkušeností z testování HistoryLabu, shrnutí závěrů ze semináře a diskuze (Josef Řídký, ČRo, Kamil Činátl, ÚSTR)

14:00 – 15:00 Prohlídka ČRo