Seminář pro učitele Engaging Students With History: Challenges of teaching with primary sources in contemporary history education

  • Termín: 16. 03. 2017, 16:00
  • Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Využití školních historických pramenů a badatelsky orientované vyučování patří k základním principům moderní didaktiky dějepisu. Seminář nabídne zkušenosti učitelů a tvůrců vzdělávacích pomůcek s tím, jak jsou tyto principy uplatňovány v praxi.

V první části semináře shrne americký profesor Scott Waring východiska anglosaské didaktiky a podělí se o své zkušenosti ze vzdělávacích programů, které s principem „inquiry-based education“ pracují na amerických středních školách. V navazujícím bloku přiblíží tvůrci vzdělávacího portálu Socialism Realised, jak zmíněné principy zohlednili při tvorbě pomůcky, která má za cíl přiblížit život v socialistickém Československu zahraničnímu publiku.

Seminář bude probíhat v angličtině.

Program:
Teaching with primary sources in the USA
Socialism Realised: Life in the Communist Czechoslovakia 1948-1989

Host:
Scott M. Waring, PhD., Professor and Director of Library of Congress‘ Teaching with Primary Sources Program

Registrace:

Prostřednictvím registračního formuláře