Soudobé dějiny ve škole: 50. léta ve výuce

  • Termín: 19. 05. 2023, 09:00
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

50. léta 20. století patří k obdobím, kdy se česká společnost dynamicky proměňovala pod tlakem nástupu komunistické strany k moci. Tyto změny provázené vysokou mírou represe a ideologického působení ovlivnily celou společnost ve všech oblastech života a důsledky některých z nich můžeme vidět i v současnosti. Seminář se zaměří na představení metod a vzdělávacích pomůcek, které jsou zaměřeny právě na toto období a nabízejí oporu pro výuku například o politických procesech, kolektivizaci či protikomunistickém odboji.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 635/2022-2-167.

REGISTRACE

Program

9:00–9:45 Úvod do tématu
V úvodním bloku představíme základní charakteristiku tématu semináře, jeho místo v historickém výzkumu a metody výuky soudobých dějin, se kterými budeme během semináře pracovat.

9:45–10:00 přestávka na občerstvení

10:00–11:30 Proč žáci psali rezoluci?
V této části se zaměříme na téma politických procesů v 50. letech. Využijeme k tomu zejména cvičení v aplikaci HistoryLab.cz včetně výsledků žáků.

11:30–12:00 přestávka na oběd

12:00–13:30 Kolektivizace
Na základě práce s dobovými i současnými filmy si představíme možnosti didaktického zpracování tématu kolektivizace.

13:30–13:45 přestávka

13:45–15:00 Československo v době stalinismu
V závěrečné části se zaměříme na postoje obyvatel Československa k vládě KSČ, včetně možností, jak ve výuce pojmout různé formy odporu.