Soudobé dějiny ve škole: 50. léta ve výuce

  • Termín: 19. 05. 2023, 09:00
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

50. léta 20. století patří k obdobím, kdy se česká společnost dynamicky proměňovala pod tlakem nástupu komunistické strany k moci. Tyto změny provázené vysokou mírou represe a ideologického působení ovlivnily celou společnost ve všech oblastech života a důsledky některých z nich můžeme vidět i v současnosti. Seminář se zaměří na představení metod a vzdělávacích pomůcek, které jsou zaměřeny právě na toto období a nabízejí oporu pro výuku například o politických procesech, kolektivizaci či protikomunistickém odboji.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 635/2022-2-167.

REGISTRACE

Program

9:00 – 9:30 Úvod do tématu

V úvodním bloku představíme základní charakteristiku tématu semináře, jeho místo v historickém výzkumu a metody výuky soudobých dějin, se kterými budeme během semináře pracovat.

9:30 – 10:30 Proč žáci psali rezoluci?

V této části se zaměříme na téma politických procesů v 50. letech. Využijeme k tomu zejména cvičení v aplikaci HistoryLab.cz včetně výsledků žáků.

10:30 – 10:45 přestávka na občerstvení

10:45 – 12:15 Kolektivizace

Na základě práce s dobovými i současnými filmy si představíme možnosti didaktického zpracování tématu kolektivizace.

12:15 – 12:45 přestávka na oběd

12:45 – 13:45 Příběh Josefa Toufara jako námět pro badatelskou výuku: aplikace Historie 1950

Konkrétní příklad státní represe lze nahlédnout z různých úhlů pohledu. Skrze vzdělávací aplikaci žáci pracují s historickými prameny, které čtou očima právníka, novináře, místního politika a vyšetřovatele. Učí se tak vnímat minulost z různých perspektiv.

13:45 – 14:00 přestávka

14:00 – 15:00 Příběh Josefa Toufara jako námět pro badatelskou výuku: Dějepisné sešity Toufar

V závěrečné části workshopu shrneme základní potenciál badatelské výuky na příkladu aplikace tohoto přístupu v žánru vzdělávacího komiksu o číhošťské kauze roku 1949.