HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání. Distanční seminář

  • Termín: Od 05. 05. 2023 do 26. 05. 2023
  • Místo konání: online

Zaujala vás aplikace HistoryLab a rádi byste si tuto digitální dílnu pro práci s prameny ve výuce dějepisu vyzkoušeli? Zajímá vás, jak naplno využít její potenciál a jak dávat žákům zpětnou vazbu na práci s prameny? Nabízíme distanční seminář, který vás v několika lekcích s aplikací seznámí.

Během semináře se budeme zabývat tím, jak vybrat vhodné cvičení, jak ho žákům zadat a jak pracovat s výsledky. Součástí semináře bude jak metodická podpora, tak praktická část zahrnující práci s aplikací a v neposlední řadě také sdílení zkušeností s ostatními účastníky a účastnicemi kurzu. Seminář je určen především pro začínající uživatele HistoryLabu.

Seminář je akreditován MŠMT pod č.j. 635/2022-2-167.

REGISTRACE

Program

5. května: Úvodní setkání účastníků 14:00–15:00
Úvodní online setkání bude sloužit ke sdílení očekávání od kurzu, představení harmonogramu a vyjasnění případných dotazů ze strany účastníků.

5.–12. května: individuální práce s HistoryLabem a příprava zadání pro žáky
V této části kurzu se zaměříme především na důkladné seznámení se s funkcemi, které HistoryLab pro výuku nabízí. Jak vypadá HistoryLab z pohledu žáků a jak z pohledu učitele? Jak vybrat vhodné cvičení pro vaši třídu? Výsledkem této části kurzu by mělo být zadání práce s HistoryLabem pro vaši třídu. V průběhu této části semináře budou k dispozici lektoři ke konzultacím. Maximální časová náročnost 2 hodiny 45 min.

Lektoři budou k dispozici během konzultačních hodin v středu 10. 5. od 14:00 do 15:00. Konzultace bude probíhat přes stejný odkaz na Google Meet.

15.–26. května: Hodnocení žákovské práce – individuální část
V této části se zaměříme na metodickou podporu v oblasti hodnocení žákovské práce v HistoryLabu. Její součástí bude i práce s anonymizovanými výsledky vašich žáků. Co lze považovat za dostatečný výkon při analýze a interpretaci historického pramene? V průběhu práce budou k dispozici lektoři ke konzultacím. Maximální časová náročnost jsou 3 hodiny.

Lektoři budou k dispozici během konzultačních hodin v pondělí 22. 5. od 14:00 do 15:00 (Kamil Činátl). Konzultace budou probíhat přes stejný odkaz na Google Meet.

26. května: Závěrečné společné setkání 14:30–16:00
V rámci závěrečného online setkání se ohlédneme zpět za zkušenostmi z celého kurzu a podíváme se na nejdůležitější momenty práce s HistoryLabem. Setkání se uskuteční přes Google Meet.