Archiv a historický pramen ve výuce

  • Termín: 03. 11. 2017, 09:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6

Seminář se zaměří na možné podoby práce s primárními prameny ve výuce. Při práci s konkrétními materiály ukážeme, že pramen vhodně použitý ve výuce může mít nejen funkci motivační a ilustrativní, ale může se také stát předmětem podrobné analýzy. Během semináře budeme pracovat jak s fotografiemi, tak s texty, jejichž kritické čtení bývá ve školních podmínkách obtížné. Pro tento účel představíme možnosti využití digitální aplikace History Lab při analýze a interpretaci textů. Dále představíme vznikající vzdělávací programy Archivu bezpečnostních složek (ABS). Pozornost zaměříme na to, jak pomocí práce s prameny nově tematizovat blížící se historická výročí.

Hosty semináře bude pracovnice ABS Jitka Bílková a archivář SOA Praha Mikuláš Čtvrtník, se kterými budeme diskutovat o příležitostech i překážkách spolupráce škol a archivních (paměťových) institucí.

Seminář volně navazuje na loňský seminář „Odkud to vlastně víme?”, nicméně se zaměří více na samotnou práci s historickými prameny než na instituci archivu jako takovou.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 8206/2015-1-377.

Registrace

Program

9.00–9.30 Práce s prameny a cíle historického vzdělávání

Historikové svůj obor zakládají na historické metodě, jejímž východiskem je kritická práce s historickými prameny. Učitelé dějepisu se však na potřebě využívat historické prameny ve výuce neshodnou, protože mají různé představy o cílech dějepisného vzdělávání. Úvodní blok nabídne didaktický pohled na možnosti využívání historických pramenů ve škole. Zprostředkuje účastníkům příklady práce s prameny v zahraničí (Rakousko, Kanada), které porovná s tuzemskými příklady dobré i méně dobré praxe.

9.30–10.45 Práce s prameny krok za krokem: Historylab.cz

Práce s prameny ve výuce je metodicky náročná. Pokud mají žáci uspět, je třeba u nich postupně rozvíjet analytické dovednosti, které jsou nezbytné pro porozumění textu a pro samostatné vytváření poznání o minulosti. Historylab.cz je nově vyvíjená aplikace, která učitelům a žákům nabízí jednoduché analytické nástroje pro práci s fotografií a textem v digitálním prostředí. Účastníci si vyzkouší pracovní prostředí Historylab.cz a v interakci s výsledky pilotního testování dostanou prostor vývoj aplikace sami okomentovat.

10.45–11.00 Přestávka na občerstvení

11.00–12.30 Rok 1968 perspektivou práce s prameny

Historická výročí vytváří určitý mediální tlak na učitele a vzdělávací instituce, aby významné historické události dostatečně připomínali. Výročí roku 1968 nemusí učitelé pojmout pouze jako upevňování kolektivní identity skrze vzpomínání na srpen 1968. Práce ve škole se může zaměřit i na analýzu obrazů (pramenů), které význam roku 1968 v minulosti vytvářely a vytvářejí.

12.30–13.00 Přestávka na oběd

13.00–13.30 Příběh jednoho domu

Jitka Bílková bude prezentovat nový edukační program, který Archiv bezpečnostních složek ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů připravuje pro školní skupiny. Program se zaměří na složitý osud rodiny Červených, kteří byli původními majiteli domu, v němž je dnes umístěno jedno pracoviště ABS, a jejichž životy ovlivňovaly totalitní režimy.

13.30–14.30 Archivní edukace a možnosti využití archivních materiálů ve výuce

Pracovník Státního oblastního archivu v Praze Mikuláš Čtvrtník nabídne několik inspirativních podnětů, jak propojit školní výuku a práci archivářů. Na přednášku bude navazovat diskuze.

14.30–15.00 Závěrečné shrnutí a evaluace semináře