Uspořádali jsme 14. ročník letní školy pro učitelky a učitele humanitních oborů

  • Termín: Od 24. 08. 2023 do 25. 08. 2023
  • Místo konání: VHÚ – Armádní muzeum Žižkov, U Památníku 3, Praha 3; Mašínův statek – památník tří odbojů, Lošany

Letošním tématem letní školy jsou otázky a souvislosti tři odbojů a rok 1968 v didaktické perspektivě. Setkání se budou odehrávat přímo v Armádním muzeu na Žižkově a v Památníku tří odbojů na Mašínově statku v Lošanech u Kolína.  Jak lze přistoupit k obtížnějším tématům v muzejní expozici? Jak účinně a kreativně pracovat se studenty a žáky přímo v expozici?  Jak pracovat s různými informacemi a vytvářet si vlastní názor? Učitelé se seznámí s novými, moderními expozicemi. V rámci seminářů vystoupí renomovaní historici z organizujících institucí, ale učitelé budou také sdílet svoje zkušenosti s ostatními kolegy nad těmito tématy.

Program letní školy je prostor pro tuto diskuzi, ale také nabídne praktické návody, jak pomáhat učitelům efektivně pracovat se studenty a žáky v muzejních expozicích.

PROGRAM

Registrace byla ukončena.

Kontaktní osoby:

JUDr. Jitka Malá (ÚSTR): jitka.mala@ustrcr.cz

Mgr. Barbara Bothová (ÚSTR): barbara.bothova@ustrcr.cz 

ÚSTR je akreditovanou institucí MŠMT, oprávněnou provádět vzdělávání a vydávat osvědčení o jejich absolvování.

Foto: Marta Myšková