Zveme učitele na historickou dílnu o zapojení veřejného prostoru do výuky dějepisu

  • Termín: 27. 04. 2018, 10:00
  • Místo konání: Vestibul stanice Muzeum (u schodiště na linku C)

Metro není jen dopravním prostředkem, který každodenně přepraví tisíce lidí. Jde o specifický prostor s vlastními pravidly. Mapa metra nemusí zcela odpovídat geografickým souvislostem, názvy stanic mnohdy zdůrazňují symbolická centra ve veřejném prostoru. Za každou stanicí je konkrétní architektonický koncept, mnohdy nacházíme i zajímavou uměleckou výzdobu.

Workshop si klade za cíl odkrýt stopy historické paměti i na zdánlivě všedních místech, jež slouží ke každodennímu pohybu ve městech a obcích. Vzdělávací situace, které vytvoříme, budou přenositelné i do dalších podobných prostředí, kam se minulost často vepisuje velmi zřetelným způsobem.

  • Jak (se) vzdělávat ve veřejném prostoru?
  • Jak se politické a kulturní změny otiskují do prostředí města?
  • Jak číst prostor okolo nás a orientovat se v něm?

Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490.

Registrace

Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník Ústavu pro studium totalitních režimů souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti Ústavu, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu Ústavu.