Zveme na seminář pro učitele „Hodnocení v soudobých dějinách“

  • Termín: 20. 10. 2017, 09:00
  • Místo konání: Skautský institut, Staroměstské nám. 4/1, 110 00 Staré Město

Seminář je určen především učitelům dějepisu, ale je vhodný i pro učitele občanské výchovy a dalších společenskovědních předmětů. Zaměřuje se na prezentaci moderních didaktických trendů v oblasti evaluování výuky. V úvodu budou jeho účastníci seznámeni s teoretickými rámci evaluace v soudobé angloamerické didaktice dějepisu a zároveň se standardy dějepisného vzdělávání, které reprezentují aktuální (prozatím nepovinnou) normu pro výuku dějepisu. Pozornost bude věnována také ožehavým otázkám etické perspektivy hodnocení, která je zvláště v soudobých dějinách mimořádně náročná.
Kurz se zaměřuje na různé formy evaluace s důrazem na tzv. multiple-choices. Testové otázky bývají považovány za příklad nevhodné evaluace založené na představě jediné správné odpovědi. Pokusíme se ukázat možnosti smysluplného a na vyšší kognitivní znalosti orientovaného testování. Dotkneme se i otázky, jak hodnotit eseje nebo třeba referáty před tabulí.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 22290/2017-1-1006.

Registrace

Program

9.00 – 10.30: Hodnocení z pohledu praxe / Petr Sokol

Úvod do tématu – co budeme hodnotit a proč? V úvodu semináře představíme několik testů našich spolupracujících učitelů. Účastníci semináře si tak na vlastní kůži vyzkouší roli žáků.

10.30 – 10.45: Přestávka na kávu

10.45 – 12.00: Soudobé didaktické trendy v hodnocení / Jaroslav Pinkas, Jaroslav Najbert

Soudobé didaktické trendy při hodnocení výuky. (Levstiková, VanSledright, Levesque, Kratochvíl). Evaluace dnes patří k nejdůležitějším tématům didaktiky dějepisu. Prezentované přístupy jsou založeny na konceptu historického myšlení, pedagogického konstruktivismu a metodicky vychází ze zásad formativního hodnocení. Dotkneme se i otázky, jak využívat multiple choices.

12.00 – 12.30: Legislativa a hodnocení soudobých dějin: Etika a politika / Vojtěch Ripka, Jaroslav Pinkas

Hodnocení ve světle normativních dokumentů a etické perspektivy hodnocení (školský zákon a další legislativa). Hodnocení v soudobých dějinách je komplikováno tím, že je třeba reflektovat tzv. paměťové zákony. V jakém vztahu je k nim školní výuka? A jaké další etické konsekvence při jejich hodnocení vyvstávají?

12.30 – 13.00: Pauza na občerstvení

13.00 – 14.30: Workshop: Příklady hodnocení

Workshop o evaluaci a následná závěrečná diskuse. Na základě teoretických i praktických podnětů, které účastníci vstřebali v předchozích částech, se pokusíme na základě předem připravených šablon vytvořit několik vlastních evaluačních nástrojů. Vybrané návrhy budou diskutovány v plénu.

14.30 – 15.00: Závěrečné shrnutí, evaluace