Odboj a odpor proti komunistickému režimu: Případ Světlana

  • Termín: 11. 03. 2019, 10:00
  • Místo konání: Národní památník na Vítkově v Praze, U Památníku 1900, Praha 3

Téma protikomunistické rezistence vyvolává dodnes na veřejnosti kontroverze, do kterých se promítá spíše politická sympatie než znalost věci. Na příkladu organizace Světlana, jedné z největších protikomunistických odbojových skupin, která působila na Valašsku na konci 40. let 20. století, se pokusíme ilustrovat některé rysy třetího odboje a ukázat, jak toto téma zapojit do výuky soudobých dějin. Na příkladu Světlany si můžeme ilustrovat hodnoty protikomunistického odboje, jeho politickou identitu, ale i dobové souvislosti důvěry v komunistický režim a následného vystřízlivění. Dalším tématem je proměna vyprávění o třetím odboji, příběh Světlany a Světlanářů se měnil v závislosti na vládnoucím režimu. Také reflexe těchto proměn může být součástí historického vzdělávání.

Seminář proběhne v prostorách Národního památníku na Vítkově, kde je až do 1. dubna 2019 k vidění výstava Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje.

  • Jaké místo má třetí odboj v české kulturní paměti?
  • Co byla organizace Světlana a jak byl její příběh vyprávěn?
  • Jak můžeme tento příběh vyprávět dnes?

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.

Registrace na seminář