Odboj a odpor proti komunistickému režimu: Případ Světlana

  • Termín: 11. 03. 2019, 10:00
  • Místo konání: Národní památník na Vítkově v Praze, U Památníku 1900, Praha 3

Světlana patřila k nejrozsáhlejším odbojovým organizacím bojujícím proti komunistickému režimu na přelomu 40. a 50. let 20. století. Dodnes se vedou spory o to, nakolik byla kontrolována StB. Členy Světlany i některé příslušníky StB spojovala válečná minulost v partyzánských jednotkách a víra v socialismus. V rámci semináře představíme nejnovější poznatky historiků a pokusíme se zasadit tento příběh do širšího rámce současných pohledů na protikomunistickou rezistenci. Představíme také “druhý život” Světlany a historické prameny využitelné ve výuce. Závěr semináře bude věnován panelové diskuzi o fenoménu protikomunistické rezistence. V debatě vystoupí Libor Svoboda, který představí perspektivu historika zabývajícího se dlouhodobě třetím odbojem, Zdeněk Homola, který se věnuje agendě zákona 262/2011 o protikomunistickém odboji, historik a archivář Luboš Kokeš, který pracoval s archivními fondy o protikomunistické rezistenci, a didaktik Jaroslav Pinkas.

Seminář proběhne v prostorách Národního památníku na Vítkově, kde je až do 1. dubna 2019 k vidění výstava Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje.

Program:

10.00 – 10.15 Úvod: Jaroslav Pinkas, Zdeněk Homola

10.15 – 10.45: Protikomunistická rezistence ve 40. a 50. letech / Luboš Kokeš, Vojtěch Ripka

Kořeny Světlany se nacházely v protinacistickém odboji. Jaká byla specifika partyzánského hnutí na severovýchodní Moravě, jaká byla jeho politická identita? Jak lze využít filmové obrazy partyzánů? Jaké koncepty rezistence dnes v sociálních vědách převažují?

10.45 – 11.30: Komentovaná prohlídka výstavy: Zdeněk Homola

Výstava “Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje” je případovou studií zachycující nejen genezi jedné z nejvýznamnějších protikomunistických organizací, ale i proměnu jejího příběhu. Zatímco v 50. letech byli “Světlanáři” především aktivní teroristé, v 60. letech se tento obraz změnil na nevinné oběti. Od 90. let probíhá o Světlaně diskuse, která zdaleka nekončí.

11.30 – 12.15: Přestávka na občerstvení

12.15 – 12.45: Druhý život Světlany / Libor Svoboda, Jaroslav Pinkas

Od konce 60. let 20. století se příběhu Světlany zmocňují ideologové a propagandisté režimu a vytvářejí své vlastní verze toho, co znamenala.

12.45 – 14.00: Workshop: Světlana v pramenech

Důležitou zásadu historického vzdělávání představuje práce s prameny. V případě Světlany máme k dispozici řadu dokumentů z produkce StB od konce 40. do konce 60. let, řadu novinových článků, literárních a filmových zpracování.

14.00 – 14.45: Panelová diskuse: Třetí odboj z různých perspektiv

Diskuze představí perspektivy historiků, archivářů, didaktiků.

14.45 – 15.00: Závěrečné shrnutí, evaluace

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385.

Registrace na seminář