HistoryLab distančně – seminář pro učitele

  • Termín: Od 19. 11. 2020 do 10. 12. 2020
  • Místo konání: online

Zaujala vás aplikace HistoryLab a rádi byste si tuto digitální dílnu pro práci s prameny ve výuce dějepisu vyzkoušeli? Zajímá vás, jak naplno využít její potenciál a jak dávat žákům zpětnou vazbu na práci s prameny? Nabízíme distanční seminář, který vás v několika lekcích s aplikací seznámí.

Během semináře se budeme zabývat tím, jak vybrat vhodné cvičení, jak ho žákům zadat a jak pracovat s výsledky. Součástí semináře bude jak metodická podpora, tak praktická část zahrnující práci s aplikací a v neposlední řadě také sdílení zkušeností s ostatními účastníky a účastnicemi kurzu. Seminář je určen především pro začínající uživatele HistoryLabu.

Seminář je zdarma. Kapacita semináře je 20 účastníků.

REGISTRACE

Program

19. listopadu Úvodní setkání účastníků 15:00–15:45

Úvodní online setkání bude sloužit ke sdílení očekávání od kurzu, představení harmonogramu a vyjasnění případných dotazů ze strany účastníků.

23.– 27. listopadu: Individuální práce s aplikací HistoryLab a příprava zadání pro žáky

Lektoři budou k dispozici během konzultačních hodin ve středu 25. listopadu od 17:00 do 18:00. Konzultace bude probíhat přes odkaz na Google Meet.

30. listopadu – 9. prosince: Hodnocení žákovské práce – individuální část

V této části se zaměříme na metodickou podporu v oblasti hodnocení žákovské práce v HistoryLabu. Její součástí bude i práce s anonymizovanými výsledky vašich žáků. Co lze považovat za dostatečný výkon při analýze a interpretaci historického pramene? V průběhu práce budou k dispozici lektoři ke konzultacím.

Lektoři budou k dispozici během konzultačních hodin ve čtvrtek 3. prosince od 17:00 do 18:00 a v pondělí 7. prosince od 17:00 do 18:00. Konzultace budou probíhat přes stejný odkaz na Google Meet.

10. prosince: Závěrečné společné setkání 14:00–15:30

V rámci závěrečného online setkání se ohlédneme zpět za zkušenostmi z celého kurzu a podíváme se na nejdůležitější momenty práce s HistoryLabem. Setkání se uskuteční přes Google Meet.

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.