V rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání zveme na workshop o badatelské výuce

  • Termín: Od 11. 02. 2022, 13:30 do 11. 02. 2022, 15:00
  • Místo konání: online

Badatelská výuka v aplikaci HistoryLab nabízí několik cvičení, jež reflektují proměny školního prostředí. Právě škola jako instituce a školní prameny jsou ideální výchozí pozicí pro badatelskou výuku. Školní prameny jsou žákům blízké a prostředí školy srozumitelné. Během worskhopu si účastníci vyzkouší několik cvičení, jež ze školního prostředí vycházejí. Tématem bude také to, jak prameny spojené se školním prostředím vyhledávat a jak je zapojit do výuky. Nedílnou součástí workshopu bude také reflexe badatelsky orientované výuky. Workshop vede Čeněk Pýcha.

Workshop proběhne online na platformě Zoom a je potřeba se předem registrovat.

Více o Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání najdete zde.