Zveme vás na výstavu T.G.M. Mýty a skutečnost

  • Termín: Od 09. 09. 2017 do 31. 12. 2018
  • Místo konání: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Výstavu připravilo Muzeum T. G. M. Rakovník, p.o. ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a za podpory Středočeského kraje u příležitosti 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka.

Unikátní výstava zachycuje, jak byl Tomáš Garrigue Masaryk vnímán v různých etapách novodobých dějin. Snaží se představit osobnost T. G. Masaryka jako konsensuální ikonu české společnosti a poukázat na skutečnost, jak různé interpretace a dezinterpretace T. G. Masaryka v průběhu 20. století ovlivnily a stále ovlivňují pohledy na jeho osobnost a jeho odkaz.

Všechny tyto aspekty budou prezentovány především prostřednictvím dobových médií, tisku, rozhlasu a filmových záběrů.

Slavnostní zahájení výstavy se koná 9. září 2017 od 17 hodin.

Fotografie z vernisáže