Zveme učitele dějepisu na distanční seminář o aplikaci HistoryLab

  • Termín: Od 15. 05. 2020 do 05. 06. 2020
  • Místo konání: online

Zaujala vás aplikace HistoryLab a rádi byste si tuto digitální dílnu pro práci s prameny ve výuce dějepisu vyzkoušeli? Zajímá vás, jak naplno využít její potenciál a jak dávat žákům zpětnou vazbu na práci s prameny?  Nabízíme distanční seminář, který vás v několika lekcích s aplikací seznámí.

Během semináře se budeme zabývat tím, jak vybrat vhodné cvičení, jak ho žákům zadat a jak pracovat s výsledky. Součástí semináře bude jak metodická podpora, tak praktická část zahrnující práci s aplikací a v neposlední řadě také sdílení zkušeností s ostatními účastníky a účastnicemi kurzu. Seminář je určen především pro začínající uživatele HistoryLabu.

Kapacita semináře je naplněna.

Program 

15. května: Úvodní setkání účastníků 10:00–10:45

Úvodní online setkání bude sloužit ke sdílení očekávání od kurzu, představení harmonogramu a vyjasnění případných dotazů ze strany účastníků. 

18.– 22. května: individuální práce s HistoryLabem a příprava zadání pro žáky (časová dotace 2 hod 45 min)

V této části kurzu se zaměříme především na důkladné seznámení se s funkcemi, které HistoryLab pro výuku nabízí. Jak vypadá HistoryLab z pohledu žáků a jak z pohledu učitele? Jak vybrat vhodné cvičení pro vaši třídu? Výsledkem této části kurzu by mělo být zadání práce s HistoryLabem pro vaši třídu.

25. května – 3. června: Hodnocení žákovské práce (3 hod)

V této části se zaměříme na metodickou podporu v oblasti hodnocení žákovské práce v HistoryLabu. Její součástí bude i práce s anonymizovanými výsledky vašich žáků. Co lze považovat za dostatečný výkon při analýze a interpretaci historického pramene? 

5. června: Závěrečné setkání 10:00–11:30

V rámci závěrečného online setkání se ohlédneme zpět za zkušenostmi z celého kurzu a podíváme se na nejdůležitější momenty práce s HistoryLabem

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.