Uspořádali jsme online seminář pro učitele

  • Termín: 08. 04. 2020, 10:00
  • Místo konání: online

Klíčovým tématem distanční výuky je podle zpráv od učitelů, dětí i rodičů poskytování zpětné vazby. Aby byla práce v dějepise efektivní a pro žáka přínosná, měli by učitelé zadaná cvičení také hodnotit a poskytnout žákům základní zpětnou vazbu. Na příkladu aplikace HistoryLab, která se v posledních týdnech osvědčuje jako vhodný nástroj distančního vzdělávání pro oblast moderních dějin, nabídneme odpovědi na otázky, které vyplývají z kreativní práce s historickými prameny na dálku. Jak odlišit různé úrovně žákovských výkonů a poskytnout jim účinnou zpětnou vazbu? Jak v odpovědích i chybách žákům rozeznat projevy historického myšlení? Co žákům poradit, aby udělali příště lépe? Rozebereme si příklady vyplněných cvičení, zaměříme se na dobré výkony i typické učební chyby. Navrhneme jednoduchá kritéria, která mohou učitelům při hodnocení práce žáků pomoci. Webináře se mohou účastnit i učitelé, kteří aplikaci teprve začínají používat.

Webinář lze zpětně zhlédnou zde.

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.