Soudobé dějiny ve škole: dějepis a divadlo

  • Termín: 12. 05. 2023, 14:00
  • Místo konání: Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19, České Budějovice

Inscenace Záhada zmizelého sudomyče tematizuje formou imerzivního divadla česko-německé vztahy v době nástupu nacismu a druhé světové války. Seminář se zaměří na to, jak je toto téma přítomné ve veřejném prostoru a co může jeho umělecké zpracování přinést vyučujícím a lektorům. Kromě reflexe samotného představení se budeme zabývat zejména tím, jak u žáků rozvíjet schopnost nahlížet historické události z různých perspektiv. K tomu využijeme různé vzdělávací pomůcky, které se tématu představení dotýkají (HistoryLab.cz, badatelská učebnice dějepisu, aplikace Obrazy války ad.).

Součástí semináře je návštěva představení Záhada zmizelého sudomyče. Cena vstupenky na představení je 200,- Kč. Kapacita semináře je omezena na 10 účastníků. 

REGISTRACE

Program

14:00  – 15:00 Život v Protektorátu Čechy a Morava

Po uvedení do tématu se zaměříme na to, jak ve výuce tematizovat dilemata, jimž lidé čelili v období Protektorátu, nebo jak politické dějiny ovlivňovaly životy tzv. obyčejných lidí a jakým způsobem tato témata otevírat s žáky. 

15:00 – 15:30 Diskuse s režisérkou představení Martinou Schlegelovou

15:30 – 15:45 Přestávka

15:45 – 16:45 Česko-německé vztahy ve výuce 

Vztahy mezi Čechy a Němci patří k tématům, která mají pevné místo ve výuce soudobých dějin. Část semináře proto věnujeme vzdělávacím pomůckám, které nabízejí oporu pro výuku česko-německých vztahů. Zejména se zaměříme na aplikace HistoryLab.cz a Obrazy války.

16:45 – 17:45 Diskuze s tvůrci představení: historie pivovaru Samson

17:45 – 18:15 Přestávka na občerstvení a přesun do Jihočeského divadla

18:15 – 19:45 Divadelní představení Tajemství zmizelého Sudomyče