Zveme učitele dějepisu na seminář Soudobé dějiny ve škole: paměť v divadle

  • Termín: Od 22. 10. 2021, 10:00 do 22. 10. 2021, 16:00
  • Místo konání: Na půdě – Jihočeské divadlo, České Budějovice

Jihočeské divadlo se i v letošní sezóně zabývá dramatizací témat ze soudobých dějin. V návaznosti na divadelní zpracování knih Jiřího Hájíčka odkazujících ke skutečným událostem a lokální paměti, se zaměříme na to, jak pracovat se soudobými dějinami ve vzdělávání. Seminář má za cíl představit konkrétní didaktické materiály, přístupy k tomuto typu divadelních představení a jejich následnou aplikaci a reflexi ve třídě.

Prostor bude věnován i obecnějším tématům, například zapojení historické paměti do výuky a využití historie regionu. Zveme učitele dějepisu, výchovy k občanství a souvisejících předmětů ze základních i středních škol, lektory z oblasti neformálního vzdělávání a také zájemce z řad studentů.

REGISTRACE

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 27380/2019-1-942.