Soudobé dějiny v divadle a ve škole

  • Termín: 23. 03. 2022, 10:00
  • Místo konání: Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, České Budějovice

Příběh Krále Šumavy je nejen příběhem konkrétního převaděče přes střeženou hranici Československa, ale také mnohovrstevnatým kulturním fenoménem. Příběh inspirovaný osudy Josefa Hasila se stal námětem pro literární i filmové zpracování již na konci 50. let 20. století, avšak své čtenáře a diváky si nachází dodnes. V semináři se zaměříme na to, jak s tímto příběhem pracuje aktuální inscenace Jihočeského divadla a jak využít různých variant zpracování Krále Šumavy ve výuce soudobých dějin. Součástí semináře bude také diskuse se spoluautorem inscenace a autorem knihy Návrat Krále Šumavy Davidem Žákem.

Pro účastníky semináře nabízíme lístek na představení za zvýhodněnou cenu 100 Kč.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 27380/2019-1-942.

REGISTRACE

Program:

10:00 – 10:30 Úvod

10:30 – 11:30 Diskuse s Davidem Žákem
Dopolední část semináře využijeme k diskusi s autorem knihy Návrat Krále Šumavy (2012) a spoluautorem stejnojmenné inscenace Jihočeského divadla Davidem Janem Žákem. Zaměříme se jak na jeho vztah k tématu převaděče Josefa Hasila, tak na způsob, jakým se ho rozhodl zpracovat.

11:30 – 12:00 Přestávka na oběd

12:00 – 14:00 Král Šumavy v české kultuře
V této části semináře se budeme zabývat různorodými ztvárněními příběhu Krále Šumavy, zrekonstruujeme jejich vývoj a rozdíly mezi nimi. V návaznosti na to se pokusíme najít způsoby, jakými tuto historii produktivně využít ve výuce.

14:00 – 14:15 Přestávka

14:15 – 16:00 Železná opona jako téma ve výuce
V závěru semináře vykročíme od příběhu konkrétního převaděče k širšímu kontextu a představíme vzdělávací pomůcky, které se zaměřují na téma železné opony.