Jak učit o komunismu? Dokumentární divadlo a minulost

  • Termín: 22. 02. 2019, 09:30
  • Místo konání: Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice

S tím, že období komunismu je i třicet let po jeho konci diskutovaným tématem, se setkávají nejen historici, ale také učitelé a umělci. Cílem semináře je představit materiály a přístupy k tomuto tématu a společně rozvíjet téma spolupráce mezi divadlem a školou. V rámci semináře představíme výukové pomůcky k představení Jihočeského divadla ELITY. Na obecnější rovině se budeme věnovat tomu, jak zapojovat do výuky téma komunismu a toho, jak na něj česká společnost vzpomíná. Kromě toho bude prostor pro sdílení zkušeností z výuky nejmladších dějin. Zveme učitele dějepisu, výchovy k občanství a souvisejících předmětů ze základních i středních škol.

Program semináře

9:30 – 10:30: Komunismus jako téma ve škole a ve společnosti

V první části semináře se zaměříme na kontext, do kterého seminář i představení ELITY vstupují. Jak se mluví o komunismu ve veřejném prostoru a jak ve škole? Co chceme, aby si žáci z výuky odnesli? Dotkneme se také  možností a limitů spolupráce divadla a školy.

10:30 – 10:45 Přestávka na kávu

10:45 – 12:30: ELITY: divadlo – minulost – škola

Lektoři Ústavu pro studium totalitních režimů představí materiály připravené přímo pro představení ELITY. Kromě diskuse nad možnostmi jejich využití se zaměříme na principy historického vzdělávání, na kterých jsou tyto materiály vystavěny.

12:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:30: České vzpomínání na komunismus

Tato část semináře se zaměří na to, jak pracovat ve škole s tématy kulturní paměti. Co to znamená, když říkáme, že „společnost vzpomíná“? Jaké místo má paměť ve výuce dějepisu a výchovy k občanství?

14:30 – 15:00 Závěr

Závěr věnujeme shrnutí předchozí práce, dotazům a diskusi.

Registrace na: atelier@jihoceskedivadlo.cz