Historická dílna: 1968

  • Termín: Od 20. 04. 2018, 09:00 do 20. 04. 2018, 15:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6

Události československého roku 1968 představují kanonické téma nejen školního dějepisu. Je jasné, že o pražském jaru by se mělo učit. Vládne však stejná shoda na úrovni použitých metod a pramenů? Vyprávíme ve školách jeden příběh roku 1968, nebo se naše výklady liší? Seminář nabídne několik pramenných sond, s jejichž pomocí lze ve školním prostředí a v interakci s žáky utvářet příběhy roku 1968. Návazně se pokusí o reflexi možných způsobů vyprávění o roce 1968 v kontextu historického vzdělávání.

Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490.

Zájemce prosíme o registraci zde.

Program

9:00 – 9:30 Úvod: Jak učíme o roce 1968?

9:30 – 10:15 Práce s texty k roku 1968 v digitální aplikaci HistoryLab.cz

10:15 – 10:30 Přestávka

10:30 – 11:30 Role médií v průběhu pražského jara

11:30 – 12:00 Přestávka na oběd

12:00 – 13:00 Rok 1968 v prostoru města – jak využít lokální místa paměti ve výuce

13:00 – 14:15 Jak hodnotit znalosti o roce 1968?

14:15 – 15:00 Závěrečné shrnutí

Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník Ústavu pro studium totalitních režimů souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti Ústavu, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu Ústavu.