Dějepis a výchova k občanství – podivné sousedství

  • Termín: Od 26. 05. 2017, 09:00 do 26. 05. 2017, 15:00
  • Místo konání: Filozofická fakulta UK, Nám. Jana Palacha 2, místnost č. 104

Skutečnost, že školní předměty dějepis a výchova k občanství mají společné styčné body, není nijak nová. Mnohem obtížnější bývá najít cestu k tomu, jak historickou dimenzi občanského vzdělávání uplatnit ve výuce, aby nebyla jen černobílým dělením historických postav na vzory pro současné jednání a odstrašující příklady. V rámci semináře se chceme zabývat vztahem výchovy k občanství a dějepisu na více úrovních. Kde končí dějepis a začíná „občanka”? Jaká témata mohou být vhodná pro propojování obou předmětů? Jakou roli může hrát projektové vyučování nebo spolupráce s externími institucemi (muzea, archivy, neziskové organizace)? Jaké jsou příklady dobré praxe u nás i v zahraničí? Během semináře bude možné si vyzkoušet práci s prameny na konkrétních tématech a odnést si tak inspiraci do vlastní výuky.

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490.

Registrace:

Prostřednictvím registračního formuláře

Program:

9.00 – 10.00 Úvod – výchova k občanství a minulost. Jak učíme o minulosti v občanské výchově a jak v dějepise?

10.00 – 11.00 Jak učit o evropské integraci? (Jaroslav Najbert)

11.00 – 11.45 Přestávka na občerstvení

11.45 – 12.45 Pojem “politický proces” ve výuce a případ Jazzové sekce (Václav Sixta)

12.45 – 13.15 Přestávka

13.15 – 14.30 Hodnocení historické události v dějepise a v občanské výchově. Případ bratří Mašínů (Jaroslav Pinkas)

14.30 – 15.00 Závěrečné shrnutí