Příslušníci církví perzekvovaných v letech 1948-1989

Katolická církev

Skrytá církev

Církev adventistů sedmého dne

Církev československá husitská