Jiří Veselý (1938)

Jiří Veselý se narodil 7. srpna 1938 v Brně. Otec pracoval jako nástrojář, matka byla krejčová. Mládí prožil v Brně-Husovicích a jako řada chlapců jeho věku chodil do Skautu a po jeho zrušení do Pionýru. Po základní škole studoval na Střední průmyslové škole v Brně, obor stavba automobilů a traktorů. Krátce po válce se rodiče seznámili s Církví adventistů sedmého dne. Matka přijala jejich víru a nechala se pokřtít a otec se rovněž účastnil adventistických shromáždění. K víře rodiče vedli i Jiřího. Ten se již na střední škole snažil vyhnout sobotní výuce, ředitel ho však od ní odmítl osvobodit a on to protentokrát vzdal. Po střední škole nastoupil do vývojové konstrukce v Zetoru Líšenky, kde se vyráběly traktory. Zde se kvůli volným sobotám znovu dostal do problémů s vedením a ve výsledku musel plnit náročnější úkoly než ostatní zaměstnanci. Prvního listopadu 1957 nastoupil vojenskou službu. Tři dny předtím se Jiří Veselý ještě nechal pokřtít. V roce 1957 procházela československá armáda masivním přezbrojováním a Jiří Veselý byl přidělen do poddůstojnické školy v Kroměříži. Odtamtud ho však zakrátko znovu propustili kvůli víře a přeřadili k útvaru do Uherského Hradiště, kde se ho – dokonce i za pomoci rodičů – snažili přimět, aby upustil od svěcení sobot. Jiří Veselý se však vzepřel a na konci ledna 1958 odmítl nastoupit ke strážní službě. Skončil proto ve věznici v Brně-Bohunicích, kde strávil tři měsíce. V březnu 1958 ho Vojenský soud v Brně na Špilberku odsoudil podle paragrafu 270 za vyhýbání se služební povinnosti k půlročnímu trestu odnětí svobody. Po prokurátorově odvolání putoval přes Ilavu do Trenčína, kde mu Vyšší vojenský soud v dubnu téhož roku přičetl k původnímu trestu další půlrok. Nejdelší část trestu si odseděl v opavské věznici, kde kreslil v Technickém ústavu ministerstva vnitra součástky pro Škodovku, Zbrojovku Brno a další podniky. Po jeho vypršení ho znovu přijali do Zetoru Líšenky. Problémy s volnou sobotou však pokračovaly a zanedlouho dostal výpověď. Novou práci získal až na přímluvu jednoho z adventistů – nastoupil jako soustružník v podniku Královopolské strojírny. Mezitím však musel znovu narukovat na tři měsíce k technickému praporu do Zákup u České Lípy. Opět mu hrozilo vězení za nesplnění rozkazu, ale nakonec z trestu sešlo. Zbytek vojenské služby již proběhl bez problémů – Veselý zastával funkci písaře roty a dokonce byl navržen na odznak vzorného vojáka. Po návratu do civilu se věnoval adventistické mládeži. V Brně byl tehdy jediný velký sbor, který čítal přes 200 členů a z toho asi 50 tvořili mladí lidé. Stále více se zapojoval do činnosti církve adventistů, a snažil se proto najít zaměstnání, s nímž by dokázal skloubit své aktivity. Nakonec uspěl v Kovopodniku města Brna, kde nastoupil jako kontrolor hasicích přístrojů. V roce 1968 se brněnskému kazateli Čihákovi podařilo prosadit si na ministerstvu školství a kultury pomocníka a od té doby Jiří Veselý působil až do důchodu jako adventistický kazatel (například v Olomouci) a podílel se na vedení moravské větve církve adventistů.

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript. Datum nátačení: 19. srpna 2008