Securitas Imperii

Securitas Imperii 22 (01/2013)

Securitas Imperii 22 (01/2013)

Dvaadvacáté číslo Securitas Imperii v úvodní studii Február 1948 zo slovenskej perspektívy od Róberta Letze připomíná 65. výročí komunistického převratu v Československu. Popřevratovou situaci přibližuje studie Václavy Jandečkové o rozsáhlé činnosti skupiny převaděčů z Domažlicka, kteří organizovali útěky na Západ. Mezinárodní kontext protikomunistického…

Securitas Imperii 21 (02/2012)

Securitas Imperii 21 (02/2012)

Jedenadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii je částečně zaměřeno na slovenskou problematiku. Studiemi přispěli slovenští historikové Matej Medvecký (Prvý povojnový skonštruovaný proces na Slovensku – Štefan Chalmovský a spol.) a Jerguš Sivoš (Teritoriálne útvary ŠtB na Slovensku v rokoch 1948–1953), Martina Fiamová…

Securitas Imperii 20 (01/2012)

Securitas Imperii 20 (01/2012)

Dvacáté číslo časopisu Securitas Imperii je zaměřeno na legendární polské nezávislé odborové hnutí Solidarita, ale přináší i další sondy do polských soudobých dějin. Úvodní studie politologa Josefa Mlejnka představuje Solidaritu a její ideové zázemí v kontextu protikomunistické rezistence a teoretických…

Securitas Imperii 19 (02/2011)

Securitas Imperii 19 (02/2011)

Devatenácté číslo časopisu Securitas Imperii má monotematickou podobu. Zaměřuje se na perzekuci církví a náboženských organizací především československým komunistickým režimem ve 40. až 60. letech 20. století, v některých článcích však dochází k nutným přesahům časovým i systémovým, především ve…

Securitas Imperii 18 (01/2011)

Securitas Imperii 18 (01/2011)

Již osmnácté číslo odborného časopisu Securitas Imperii přináší sedm studií s širokým tematickým záběrem. Zdeněk Hazdra a Dita Jelínková obracejí ve svých příspěvcích pozornost k českým šlechtickým rodům a jejich osudům pod vládou hned několika totalitních režimů: Hazdra popsal životní příběh Františka hraběte Bořka-Dohalského…

Securitas Imperii 17 (02/2010)

Securitas Imperii 17 (02/2010)

Nové číslo časopisu Securitas Imperii nabízí opět pestrý výběr studií, dokumentů, anotací a recenzí. Ladislav Kudrna se zabývá existencí dokumentu, který měl dokazovat údajná tajná jednání mezi československými komunisty a sovětským velvyslancem v Praze v létě 1939 ohledně sovětské strategie…

Securitas Imperii 16 (01/2010)

Securitas Imperii 16 (01/2010)

Další číslo časopisu Securitas Imperii je monotematické. Obsahuje čtyři odborné studie zaměřené na problematiku třetího odboje. Václav Veber se zabývá problematikou rehabilitací, Kamil Nedvědický vývojem právních pohledů na třetí odboj a Jan Cholínský první etapou dějin českého exilového hnutí. Jaroslav…

Securitas Imperii 15 (01/2009)

Securitas Imperii 15 (01/2009)

V patnáctém čísle Securitas Imperii čtenáři naleznou pět původních historických studií širokého tematického záběru – od analýzy práce tajných služeb v Československu po 2. světové válce od Igora Lukeše po článek Lukáše Cvrčka o Vysočanském sjezdu KSČ. Jiří Urban se zabývá politickými procesy…