Securitas Imperii

Odborný recenzovaný časopis vychází dvakrát ročně. Je zaměřen zejména na české a částečně i světové dějiny v období 1938–1989. Více informací najde zde.

Securitas Imperii 27 (02/2015)

Securitas Imperii 27 (02/2015)

Dvacáté sedmé číslo Securitas Imperii je věnováno 70. výročí konce druhé světové války. Bojům ukrajinských nacionalistů za samostatnou Ukrajinu se již potřetí věnuje David Svoboda, tentokrát v textu pojednávajícím o vzniku Ukrajinské povstalecké armády (UPA) a pozadí volyňských masakrů v…

Securitas Imperii 26 (01/2015)

Securitas Imperii 26 (01/2015)

Dvacáté šesté číslo Securitas Imperii obsahuje studie různého tematického zaměření. Josef Mlejnek se zabývá proměnlivou rolí ideologie v komunistickém totalitarismu. Petr Kaňák a Jan Vajskebr se věnují trestnímu právu a soudnictví v rámci SS a německé policie, Martin Nekola Československé…

Securitas Imperii 25 (02/2014)

Securitas Imperii 25 (02/2014)

Pětadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii přináší dvě studie, které vztahují se k protinacistickému odboji a nacistické perzekuci v době druhé světové války (Martin Jindra: Česká pravoslavná církev v letech 1942–1945, Vladimír Černý: Gestapo proti katolické církvi. Zásah vůči opatství augustiniánů…

Securitas Imperii 24 (01/2014)

Securitas Imperii 24 (01/2014)

Čtyřiadvacáté číslo Securitas Imperii je zaměřeno na problematiku dělnických protestů a nepokojů ve státech tzv. sovětského bloku ve středoevropském regionu. Jednotlivé tematické texty se věnují událostem souvisejícím s československou měnovou reformou v roce 1953 (Pavel Marek, Milan Bárta, Jiří Petráš,…

Securitas Imperii 23 (02/2013)

Securitas Imperii 23 (02/2013)

Třiadvacáté číslo Securitas Imperii obsahuje tři rozsáhlé studie. Text Miroslava Nováka se věnuje pojmu totalitarismus a jeho aplikaci na komunistické systémy jak obecně, tak s důrazem na česká specifika. Petr Placák se zabývá povahou ideologických režimů s ohledem na poválečný…

Securitas Imperii 22 (01/2013)

Securitas Imperii 22 (01/2013)

Dvaadvacáté číslo Securitas Imperii v úvodní studii Február 1948 zo slovenskej perspektívy od Róberta Letze připomíná 65. výročí komunistického převratu v Československu. Popřevratovou situaci přibližuje studie Václavy Jandečkové o rozsáhlé činnosti skupiny převaděčů z Domažlicka, kteří organizovali útěky na Západ. Mezinárodní kontext protikomunistického…

Securitas Imperii 21 (02/2012)

Securitas Imperii 21 (02/2012)

Jedenadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii je částečně zaměřeno na slovenskou problematiku. Studiemi přispěli slovenští historikové Matej Medvecký (Prvý povojnový skonštruovaný proces na Slovensku – Štefan Chalmovský a spol.) a Jerguš Sivoš (Teritoriálne útvary ŠtB na Slovensku v rokoch 1948–1953), Martina Fiamová…

Securitas Imperii 20 (01/2012)

Securitas Imperii 20 (01/2012)

Dvacáté číslo časopisu Securitas Imperii je zaměřeno na legendární polské nezávislé odborové hnutí Solidarita, ale přináší i další sondy do polských soudobých dějin. Úvodní studie politologa Josefa Mlejnka představuje Solidaritu a její ideové zázemí v kontextu protikomunistické rezistence a teoretických…

Securitas Imperii 19 (02/2011)

Securitas Imperii 19 (02/2011)

Devatenácté číslo časopisu Securitas Imperii má monotematickou podobu. Zaměřuje se na perzekuci církví a náboženských organizací především československým komunistickým režimem ve 40. až 60. letech 20. století, v některých článcích však dochází k nutným přesahům časovým i systémovým, především ve…

Securitas Imperii 18 (01/2011)

Securitas Imperii 18 (01/2011)

Již osmnácté číslo odborného časopisu Securitas Imperii přináší sedm studií s širokým tematickým záběrem. Zdeněk Hazdra a Dita Jelínková obracejí ve svých příspěvcích pozornost k českým šlechtickým rodům a jejich osudům pod vládou hned několika totalitních režimů: Hazdra popsal životní příběh Františka hraběte Bořka-Dohalského…