Securitas Imperii 36 (1/2020)

Další monotematické, celkově již šestatřicáté číslo časopisu Securitas Imperii je věnováno roku 1989, tedy 30. výročí pádu komunistických režimů ve Východní Evropě. Širší, nejen středoevropský pohled na tehdejší události nabízí studie zachycující diskuzi o lidských právech na politických grémiích představitelů zemí Varšavské smlouvy v letech 1985–1989 a reakce polské opozice na represe a porušování lidských práv v ostatních (nejen evropských) socialistických státech v letech 1987–1989. Dění v Maďarsku a Polsku je dokumentováno na kulturní politice Kádárovského režimu a opozici vůči němu a na transformaci polské obdoby Státní bezpečnosti, Służby Bezpieczeństwa, v letech 1989–1990. Nejvíce pozornosti se pochopitelně dostává událostem domácím. Ty jsou tématem textů týkajících se stížností a oznámení (často anonymních) československých občanů v období tzv. přestavby, slovenského roku 1989 „mezi reformou a radikální změnou“, proměn českého vězeňství a v neposlední řadě klíčových událostí veškerého dalšího dění – mimořádné bezpečnostní akce a opatření „Student“, resp. činnosti jednotek SNB a vojsk ministerstva vnitra 17. listopadu 1989. Jakési závěrečné ohlédnutí za třiceti lety od pádu komunismu hlavně v Polsku, ale i v České republice přináší rozhovor s Łukaszem Kamińským, bývalým ředitelem polského Ústavu národní paměti (IPN) a historikem zabývajícím se polsko-československými vztahy. Vzhledem k potenciálu zaujmout i zahraniční čtenáře je toto číslo anglicko-české – obsahuje  studie v angličtině a rubriky Rozhovor a Recenze v češtině.

Contents

About the Authors

Studies

Interview

Reviews

Summary

Information for the Authors

Citation Standard

Securitas Imperii 36 (1/2020). Published twice a year by: The Institute for the Study of Totalitarian Regimes | Editor in chief: Patrik Virkner | Chairman of the Editorial Board: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Members of the Editorial Board: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., prof. Igor Lukeš, prof. Jan Malicki, Mgr. Matej Medvecký, Ph.D., doc. PhDr. Jan Němeček, PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., DrSc., Mgr. Světlana Ptáčníková, PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D., Dr. phil. Tobias Weger | Secretary of the Editorial Board: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Language editors: Jana Kudělková, Ondřej Šanca | Technical redaction: Patrik Virkner | Translation: Coilin O‘Connor, Robert Cameron, Ian Willoughby, Oldschool, s. r. o. | Graphic design: Jaroslav Ježek | Address: Siwiecova 2, 130 00 Prague 3, Czech Republic, mailing address: Na Struze 3, 110 00 Prague 1, Czech Republic | Printed by: Unipress, s. r. o. | ISSN 1804-1612 | Evidential number: MK ČR E 19249 |

Revue Securitas Imperii can be purchased from selected bookstores or at Kosmas online bookstore. Recommended price is 90 CZK.