Securitas Imperii 34 (1/2019)

Obsah

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

 • Michal Plavec: Ulrich Ferdinand Kinský. Šlechtic, letec, automobilový závodník a sportsman ve 20. století
 • Milan Vyhlídal: Československé vojenské zpravodajství po mnichovských událostech roku 1938. Pátrací středisko pro Podkarpatskou Rus
 • Zlatuše Kukánová: Odcházím, mé srdce ale zůstává v mateřské diecézi. Perzekuce německého katolického kléru v litoměřické diecézi po 2. světové válce
 • Jakub Šlouf: Retribuční justice soudí revoluci. Konflikty Mimořádného lidového soudu v Praze a Oblastní úřadovny StB v Praze v letech 1946–1947
 • Tomáš Řepa: Banderovci v Československu 1945–1947. Vybrané politické a vojenské aspekty.
 • Alaksandr Hužalouski: Pražské jaro 1968 v zrcadle běloruské sovětské společnosti
 • Jan Pelikán – Ondřej Vojtěchovský: V předtuše odkvétání. Československo a Jugoslávie v prvních měsících normalizace
 • Adam Havlík: Místo jedněmi zbožňované, jinými zatracované. Podnik zahraničního obchodu Tuzex a jeho působení v socialistickém Československu
 • Stanislav Polnar: Nedovolené opuštění republiky v kontextu bezpečnostního práva
 • Eva Vybíralová: Revanšisti, či průkopníci smíření? Ackermann-Gemeinde a její podpora katolické církve v Československu v době komunismu
 • Petra Loučová: O literatuře na cigaretových papírcích a průklepovém papíře. Historie československého samizdatu na příkladu života a díla Karla Pecky

Rozhovor / Interview

 • Ondřej Matějka – Jaromír Mrňka: Vše, co najdete, je vaše. Rozhovor s Reginou Mühlhäuser o sexuálním násilí v ozbrojených konfliktech

Anotace

 • Martin Nekola: BORIN-LEŽÁK, Vladimír: Za přeludem svobody aneb Tak bylo, je a bude…

Recenze

 • Anna Blatecká: VYHLÍDAL, Milan: Generál Jan Reindl (1902–1981). Letec, zpravodajec, účastník protinacistického odboje a velitel leteckých instruktorů v Egyptě
 • Eva Vybíralová: HRABOVEC, Emilia – BRUGNOTTO, Guliano – JURČAGA, Peter (eds.): Chiesa del Silenzio e diplomazia pontificia 1945–1965 / Umlčaná cirkev a papežská diplomacia 1945–1965

Zprávy

 • Markéta Doležalová: Zpráva z konference Proces s kardinálem Mindszentym po 70 letech. Osudy prelátů ve východní a střední Evropě

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Citační norma / Citation Standard

Securitas Imperii 34 (1/2019), vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Patrik Virkner | Předseda redakční rady: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Členové redakční rady: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., prof. Igor Lukeš, prof. Jan Malicki, Mgr. Matej Medvecký, Ph.D., doc. PhDr. Jan Němeček, PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., DrSc., Mgr. Světlana Ptáčníková, PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D., Dr. phil. Tobias Weger | Tajemník Redakční rady: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Jazyková redakce: Jana Kudělková, Ondřej Šanca | Odborná redakce: Patrik Virkner | Překlad resumé: Oldschool, s.r.o. | Grafická úprava a sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | Tisk: Unipress, s.r.o. | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 |
Securitas Imperii si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.

Upravit