Securitas Imperii 34 (1/2019)

Třicáté čtvrté číslo časopisu Securitas Imperii opět nabízí široký výběr historických témat. Do pohnutých let 1938 a 1939 zavádí čtenáře studie o Ulrichu Ferdinandu Kinském a jeho roli v Runcimanově mise (Šlechtic, letec, automobilový závodník a sportsman ve 20. století) a o československém vojenském zpravodajství po mnichovských událostech (Pátrací středisko pro Podkarpatskou Rus). Poválečnou perzekuci německého katolického kléru v litoměřické diecézi a retribuci přibližují studie Odcházím, mé srdce ale zůstává v mateřské diecézi a Konflikty Mimořádného lidového soudu v Praze a Oblastní úřadovny StB v Praze v letech 1946–1947, které doplňuje téma, jež v obnovené ČSR silně rezonovalo (Banderovci v Československu 1945–1947). Pražské jaro a srpnová okupace pohledem zvenčí je námětem studie Pražské jaro 1968 v zrcadle běloruské sovětské společnosti, následný začátek normalizace ilustrují i tehdejší československo-jugoslávské vztahy (V předtuše odkvétání). Širší časové úseky, tedy 50. až 80. léta 20. století, mapují studie Nedovolené opuštění republiky v kontextu bezpečnostního práva, dějiny podniku zahraničního obchodu Tuzex (Místo jedněmi zbožňované, jinými zatracované), historie československého samizdatu na příkladu života a díla Karla Pecky (O literatuře na cigaretových papírcích a průklepovém papíře) a text věnovaný společnosti Ackermann‑Gemeinde a její podpoře katolické církve v Československu (Revanšisti, či průkopnici smíření?). Číslo uzavírá rozhovor s německou historičkou Reginou Mühlhäuser o sexuálním násilí v ozbrojených konfliktech (Vše, co najdete, je vaše) a rubriky Anotace, Recenze a Zprávy.

Obsah

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Rozhovor / Interview

Anotace

Recenze

Zprávy

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Citační norma / Citation Standard

Securitas Imperii 34 (1/2019), vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Patrik Virkner | Předseda redakční rady: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Členové redakční rady: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., prof. Igor Lukeš, prof. Jan Malicki, Mgr. Matej Medvecký, Ph.D., doc. PhDr. Jan Němeček, PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., DrSc., Mgr. Světlana Ptáčníková, PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D., Dr. phil. Tobias Weger | Tajemník Redakční rady: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Jazyková redakce: Jana Kudělková, Ondřej Šanca | Odborná redakce: Patrik Virkner | Překlad resumé: Oldschool, s.r.o. | Grafická úprava a sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | Tisk: Unipress, s.r.o. | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 |

Securitas Imperii si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.