Securitas Imperii 31 (2/2017)

Druhé číslo ročníku 2017 a celkově již třicáté první číslo časopisu Securitas Imperii navazuje na listopadovou konferenci ÚSTR a Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, věnovanou výročí vzniku Všeruské mimořádné komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží (blíže zpráva Jana Kalouse Konference Čeka 100 let), tedy mapování činnosti komunistických zpravodajských služeb. Tématu se věnují Matej Medvecký ve své studii o agentech sovětské vojenské rozvědky působících za druhé světové války na Slovensku (Červená kapela na Slovensku?), Pavel Žáček v příspěvku k „zakladatelskému období“ komunistického režimu v Československu (První garnitura sovětských poradců v Praze) a Markéta Bártová v dokumentu o soupeření zpravodajských služeb Východu a Západu (Činnost zahraničních zpravodajských služeb na území ČSR v letech 1948–1950). Nechybí ani pohled zahraničních historiků Władysława Bułhaka (Spolupráce KGB a Ministerstva vnitra PLR na tzv. vatikánském směru v době pontifikátů Jana XXIII. a Pavla VI.) a Jense Gieseka (Otevřená a skrytá přítomnost tajné policie. O veřejné prezentaci a vnímaní statní bezpečnosti v každodenním životě NDR). Téma uzavírají dokumenty o spolupráci československé a sovětské rozvědky v letech 1987–1989 v editaci Pavla Žáčka (Za mír a socialismus až do trpkého konce II.) a zpráva o fondech uložených v Archivu Ministerstva vnitra Gruzie. Číslo doplňuje rozhovor Michaely Stoilovy se Sergejem Parchomenkem, zakladatelem projektu Poslední adresa (Připomenout ty, kteří tu žili), studie Milana Bárty (Nástin struktury organizací KSČ v bezpečnostním aparátu v letech 1945–1968), zpráva z budapešťského workshopu „Confrontation – Cooperation – Coordination. Christian Churches in the Soviet Bloc“ a recenze celkem sedmi knih.

Obsah

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Rozhovor / Interview

Zprávy / Reports

Recenze / Reviews

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Citační norma / Citation Standard

Securitas Imperii 31 (2/2017), vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Patrik Virkner | Předseda redakční rady: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Členové redakční rady: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., PhDr. Zlatuše Kukánová, doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., PhDr. Pavel Zeman, Ph.D. | Tajemník Redakční rady: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Jazyková redakce: Ondřej Šanca | Odborná redakce: Patrik Virkner | Překlad resumé: Oldschool, s.r.o. | Grafická úprava a sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | Tisk: Tisk Centrum, s.r.o. | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 |