Securitas Imperii 33 (2/2018)

Třiatřicáté číslo časopisu Securitas Imperii vychází z grantového projektu Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992. Systémové a individuální adaptace a obsahuje dokumenty, rozhovor a šest studií, které zachycují převážně dobu normalizace. Dozvídáme se z nich o tehdejší snaze profesionalizovat a modernizovat vězeňství, tzv. nápravně-výchovné činnosti, ale zároveň i o cenzuře korespondence politických vězňů. Stranou nezůstalo ani působení Amnesty International v jejich prospěch, prostor dostává i pohled pamětníků (vězňů svědomí, kriminálních i cizinců) na to, v jakých podmínkách byli nuceni žít v komunistických vězeních, konkrétně třeba na pracovištích příbramských uranových dolů, kde došlo k řadě tragických událostí.

Obsah

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

  • Klára Pinerová: Profesionalizace a modernizace vězeňství v období tzv. normalizace a úskalí jejich uplatňování v praxi
  • Michal Louč: Vězeňství v českých zemích v 70.–80. letech 20. století pohledem pamětníků
  • Roman John: Nápravně výchovná činnost v českém vězeňství v éře normalizace
  • Petra Loučová: Literární úkol, jak něco napsat, i když člověk vlastně nic napsat nemůže. Cenzura korespondence politických vězňů v období tzv. normalizace
  • Prokop Tomek: Působení Amnesty International ve prospěch vězňů svědomí v Československu
  • František Bartík: Vybrané mimořádné události v NVÚ Příbram (Bytíz) a na pracovištích uranových dolů v letech 1961–1986

Dokumenty / Documents

  • Klára Pinerová: Cizinci v nápravně výchovných ústavech v letech 1968–1989

Rozhovor / Interview

  • Michal Louč, Klára Pinerová, Kristýna Bušková: Cizincem v normalizačním vězení. Rozhovor s Danielem Langhansem, odsouzeným roku 1984 k desetiměsíčnímu trestu za pašování kopírovacího stroje do Československa

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Citační norma / Citation Standard

Securitas Imperii 33 (2/2018), vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Patrik Virkner | Předseda redakční rady: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Členové redakční rady: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., prof. Igor Lukeš, prof. Jan Malicki, Mgr. Matej Medvecký, Ph.D., doc. PhDr. Jan Němeček, PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., DrSc., Mgr. Světlana Ptáčníková, PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D., Dr. phil. Tobias Weger | Tajemník Redakční rady: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Jazyková redakce: Jana Kudělková, Ondřej Šanca | Odborná redakce: Patrik Virkner | Překlad resumé: Oldschool, s.r.o. | Grafická úprava a sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | Tisk: Unipress, s.r.o. | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 |