Securitas Imperii 33 (2/2018)

Třiatřicáté číslo časopisu Securitas Imperii vychází z grantového projektu Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992. Systémové a individuální adaptace a obsahuje dokumenty, rozhovor a šest studií, které zachycují převážně dobu normalizace. Dozvídáme se z nich o tehdejší snaze profesionalizovat a modernizovat vězeňství, tzv. nápravně-výchovné činnosti, ale zároveň i o cenzuře korespondence politických vězňů. Stranou nezůstalo ani působení Amnesty International v jejich prospěch, prostor dostává i pohled pamětníků (vězňů svědomí, kriminálních i cizinců) na to, v jakých podmínkách byli nuceni žít v komunistických vězeních, konkrétně třeba na pracovištích příbramských uranových dolů, kde došlo k řadě tragických událostí.

Obsah

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Rozhovor / Interview

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Citační norma / Citation Standard

Securitas Imperii 33 (2/2018), vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Patrik Virkner | Předseda redakční rady: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Členové redakční rady: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., prof. Igor Lukeš, prof. Jan Malicki, Mgr. Matej Medvecký, Ph.D., doc. PhDr. Jan Němeček, PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., DrSc., Mgr. Světlana Ptáčníková, PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D., Dr. phil. Tobias Weger | Tajemník Redakční rady: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Jazyková redakce: Jana Kudělková, Ondřej Šanca | Odborná redakce: Patrik Virkner | Překlad resumé: Oldschool, s.r.o. | Grafická úprava a sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | Tisk: Unipress, s.r.o. | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 |

Securitas Imperii si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.