Securitas Imperii 35 (2/2019)

Aktuální pětatřicáté číslo časopisu Securitas Imperii je věnováno pohnutému, pro Československo přelomovému roku 1938. Tehdejší události nahlíží z perspektivy mezinárodní (studie Československo-francouzská spolupráce v oblasti vojenského zpravodajství z let 1932‒1938; Československo a západní mocnosti na cestě k Mnichovu: problém vzájemného (ne)porozumění; dokumenty Cesta k Mnichovu. Československo v roce 1938 pohledem amerických diplomatů) i domácí (studie Ruthova aféra a proces proti skupině Adolf Weiss a spol. na podzim 1937; Verneřický puč; Ukrajinský nacionalismus na Podkarpatské Rusi v souvislostech československé krize 1938; „Republika malá, ale naše“. Československý podzim 1938; rozhovor s profesorem Robertem Kvačkem Téma, které se stále vrací). Novinkou je, že tak jako toto budou i další monotematická čísla mající potenciál zaujmout i zahraniční čtenáře vydávána v angličtině, případně jako česko-anglická, tedy se studiemi v angličtině a ostatními texty (rozhovor, dokumenty, recenze a anotace ad.) v češtině.

Contents

About the Authors

Studies

Documents

Interview

Reviews

Summary

Information for the Authors

Citation Standard

Securitas Imperii 35 (2/2019). Published twice a year by: The Institute for the Study of Totalitarian Regimes | Editor in chief: Patrik Virkner | Chairman of the Editorial Board: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Members of the Editorial Board: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., prof. Igor Lukeš, prof. Jan Malicki, Mgr. Matej Medvecký, Ph.D., doc. PhDr. Jan Němeček, PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., DrSc., Mgr. Světlana Ptáčníková, PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D., Dr. phil. Tobias Weger | Secretary of the Editorial Board: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Language editors: Jana Kudělková, Ondřej Šanca | Technical redaction: Patrik Virkner | Translation: Cóílín O‘Connor, Robert Cameron, Ian Willoughby, Oldschool, s. r. o. | Graphic design: Jaroslav Ježek | Address: Siwiecova 2, 130 00 Prague 3, Czech Republic, mailing address: Na Struze 3, 110 00 Prague 1, Czech Republic | Printed by: Unipress, s. r. o. | ISSN 1804-1612 | Evidential number: MK ČR E 19249 |

Revue Securitas Imperii can be purchased from selected bookstores or at Kosmas online bookstore. Recommended price is 90 CZK.