Securitas Imperii 35 (2/2019)

Aktuální pětatřicáté číslo časopisu Securitas Imperii je věnováno pohnutému, pro Československo přelomovému roku 1938. Tehdejší události nahlíží z perspektivy mezinárodní (studie Československo-francouzská spolupráce v oblasti vojenského zpravodajství z let 1932‒1938; Československo a západní mocnosti na cestě k Mnichovu: problém vzájemného (ne)porozumění; dokumenty Cesta k Mnichovu. Československo v roce 1938 pohledem amerických diplomatů) i domácí (studie Ruthova aféra a proces proti skupině Adolf Weiss a spol. na podzim 1937; Verneřický puč; Ukrajinský nacionalismus na Podkarpatské Rusi v souvislostech československé krize 1938; „Republika malá, ale naše“. Československý podzim 1938; rozhovor s profesorem Robertem Kvačkem Téma, které se stále vrací). Novinkou je, že tak jako toto budou i další monotematická čísla mající potenciál zaujmout i zahraniční čtenáře vydávána v angličtině, případně jako česko-anglická, tedy se studiemi v angličtině a ostatními texty (rozhovor, dokumenty, recenze a anotace ad.) v češtině.

Contents

About the Authors

Studies

 • Karel Straka: The Covert Connections of an Asymmetrical Alliance: Czechoslovak-French Cooperation in Military Intelligence in the Years 1932–1938
 • Jiří Plachý: The Rutha Affair and the Trial Against the Werner Weiss Group in Autumn 1937
 • Petr Klinovský: The Verneřice Putsch
 • Vít Smetana: Czechoslovakia and the Western Powers on the Path to Munich: A Problem of Mutual (Mis)Understanding
 • Jaroslav Rokoský: „A Small Country, but Ours“: The Czechoslovak Autumn of 1938
 • David Svoboda: The End of „Divine Providence“: Ukrainian Nationalism in Subcarpathian Rus in the Context of the Czechoslovak Crisis of 1938

Documents

 • Jan Kuklík – Jan Němeček: The Route to Munich: Czechoslovakia in the Eyes of American Diplomats in 1938

Interview

 • Stanislav Kokoška – Jaroslav Pažout – Kateřina Portmann: A Topic That Keeps Returning: An Interview with Professor Robert Kvaček About His Research into the Context and Historical Impact of the Munich Agreement (and much more)

Reviews

 • Josef Halla: LANGEROVÁ, Žo: Žila jsem s oddaným komunistou. Československo – můj osud 1934–1968 / My Life with a Good Communist. Czechoslovakia – My Fate 1934–1968
 • Jan Kalous: SMETANA, Vít: Ani vojna, ani mír. Velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé světové a studené války / Neither War nor Peace: The Great Powers, Czechoslovakia and Central Europe in Seven Dramas on the Verge of World War II and the Cold War
 • Jan Kalous: BÁRTA, Miroslav – KOVÁŘ, Martin et al.: Lidé a dějiny. K roli osobnosti v multidisciplinární perspektivě / People and History: The Role of Personality from a Multidisciplinary Perspective

Summary

Information for the Authors

Citation Standard

Securitas Imperii 35 (2/2019). Published twice a year by: The Institute for the Study of Totalitarian Regimes | Editor in chief: Patrik Virkner | Chairman of the Editorial Board: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Members of the Editorial Board: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., prof. Igor Lukeš, prof. Jan Malicki, Mgr. Matej Medvecký, Ph.D., doc. PhDr. Jan Němeček, PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., DrSc., Mgr. Světlana Ptáčníková, PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D., Dr. phil. Tobias Weger | Secretary of the Editorial Board: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Language editors: Jana Kudělková, Ondřej Šanca | Technical redaction: Patrik Virkner | Translation: Cóílín O‘Connor, Robert Cameron, Ian Willoughby, Oldschool, s. r. o. | Graphic design: Jaroslav Ježek | Address: Siwiecova 2, 130 00 Prague 3, Czech Republic, mailing address: Na Struze 3, 110 00 Prague 1, Czech Republic | Printed by: Unipress, s. r. o. | ISSN 1804-1612 | Evidential number: MK ČR E 19249 |
Securitas Imperii can be purchased from selected bookstores or at Kosmas online bookstore. Recommended price is 90 CZK.