Securitas Imperii 22 (01/2013)

Dvaadvacáté číslo Securitas Imperii v úvodní studii Február 1948 zo slovenskej perspektívy od Róberta Letze připomíná 65. výročí komunistického převratu v Československu. Popřevratovou situaci přibližuje studie Václavy Jandečkové o rozsáhlé činnosti skupiny převaděčů z Domažlicka, kteří organizovali útěky na Západ. Mezinárodní kontext protikomunistického odboje v zahraničí je zachycen ve studii Martina Nekoly CDUCE – Exilová křesťansko-demokratická internacionála ve studené válce. V první části dvoudílné studie Dlouhá cesta do lesů představuje David Svoboda vývoj ukrajinského nacionalistického hnutí od konce první světové války do roku 1941. Další stránky přináší editované dokumenty Jana Cholínského k opozici proti zahraniční politice československé exilové vlády v době druhé světové války a Pavla Žáčka o reakci sovětské a československé rozvědky na změnu americké zahraniční politiky v 80. letech. Rozhovor s americkým historikem Markem Kramerem je zaměřen na problematiku počátku, konce a výzkumu studené války. Do nové diskusní rubriky přispěli Václav Veber polemikou s textem Vítězslava Sommera o problematice protikomunistického odboje, Michal Janata komentářem ke knize Náměstí Krasnoarmějců 2 s aktuálním přesahem do současnosti a Martin Tichý s Věrou Hradečnou úvahami nad sondou Lubomíra Vejražky do osudů rodin politických vězňů.

Obsah / Contents

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Rozhovory / Interview

Diskuze / Discussions

Recenze / Reviews

Anotace / Annotations

Zprávy / Reports

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Securitas Imperii 22 (01/2013) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jan Cholínský | Jazyková redakce: Ondřej Šanca, Eva Svorová, Jitka Šmídová | Odborná redakce: Michal Janata | Anglická redakce: ADS LangLinx, s.r.o. | Grafická úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | www.ustrcr.czz |

Securitas imperii (ISSN 1804-1612) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.