Securitas Imperii 24 (01/2014)

Čtyřiadvacáté číslo Securitas Imperii je zaměřeno na problematiku dělnických protestů a nepokojů ve státech tzv. sovětského bloku ve středoevropském regionu. Jednotlivé tematické texty se věnují událostem souvisejícím s československou měnovou reformou v roce 1953 (Pavel Marek, Milan Bárta, Jiří Petráš, Petr Blažek), maďarskému povstání v roce 1956 (Jan Adamec), zásahu proti dělníkům v polském Gdaňsku v prosinci 1970 (Sławomir Cenckiewicz) a povstání v Německé demokratické republice v roce 1953 (Hubertus Knabe). Komentované dokumenty připravené gruzínskými archiváři přináší informace o odezvě na vstup sovětských vojsk do Československa v roce 1968 v Gruzínské SSR a protestu disidenta Revaze Cincadzeho. V čísle lze dále nalézt rozhovor Jana Cholínského s polským historikem Sławomirem Cenckiewiczem (Sovětizace Polska, Západ a princip legalismu), diskusní příspěvky, recenze, anotace a zprávy.

Obsah / Contents

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Rozhovory / Interview

Diskuze / Discussions

Recenze / Reviews

Anotace / Annotations

Zprávy / Reports

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Securitas Imperii 24 (01/2014) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jan Cholínský | Jazyková redakce: Marie Bernardová, Jitka Šmídová | Odborná redakce: Michal Janata | Anglická a polská redakce: OLDSCHOOL, s.r.o., Vladimír Petkevič, Jerzy Dziewiecky | Grafická úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | www.ustrcr.czz |

Securitas imperii (ISSN 1804-1612) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.