Securitas Imperii 21 (02/2012)

Jedenadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii je částečně zaměřeno na slovenskou problematiku. Studiemi přispěli slovenští historikové Matej Medvecký (Prvý povojnový skonštruovaný proces na Slovensku – Štefan Chalmovský a spol.) a Jerguš Sivoš (Teritoriálne útvary ŠtB na Slovensku v rokoch 1948–1953), Martina Fiamová připravila editované dokumenty („Vydejte nám krávy, my družstvo nechceme!“ Bezpečnostná situácia v Prešovskom kraji v roku 1953) a Peter Jašek recenzi dvou knih o A. Dubčekovi. Studie Petra Kubíka se zabývá snahou poválečné československé vlády o vydávání slovenských uprchlíků a utváření slovenské exilové reprezentace. Luďek Vacín se zaměřuje na mýty spojené s Gottwaldovým mauzoleem. Další stránky přináší editované dokumenty Pavla Žáčka (Socialistická solidarita bratrských rozvědek. Dokumenty z poslední porady načelníků I. správ v Berlíně, 17.–21. řijna) a Pavla Kreisingera (Složky a organizace ve výbojných plánech německého nacismu. Přednáška pplk. Josefa Bartíka u jednotek československého pozemního vojska v Leamingtonu ve dnech 6. a 7. května 1941) a v nové rubrice rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem na téma Totalitarismus v teorii a praxi.

Obsah

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Rozhovory / Interviews

Recenze / Reviews

Anotace / Annotations

  • SYRNÝ, Marek: Slovenskí demokrati ‚ ‘44–48. Kapitoly z dejín Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944–1948. Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 2010, 403 stran
  • NOVOTNÝ, Vojtěch: Maximální křesťanství, Adolf Kajpr SJ a list Katolík. Karolinum, Praha 2012, 444 stran
  • KAPLAN, Karel: Národní fronta 1948–1960. A cademia, Praha 2012, 912 stran
  • RECHCÍGL, Miloslav: Pro vlast. Padesát let Společnosti pro vědy a umění. Academia, Praha 2012, 563 stran

Zprávy / Reports

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Securitas Imperii 21 (02/2012) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jan Cholínský | Jazyková redakce: Marie Bernardová, Ingrid Hohošová | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: OLDSCHOOL s. r. o. | Grafická úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | www.ustrcr.cz |

Securitas imperii (ISSN 1804-1612) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.