Securitas Imperii 26 (01/2015)

Dvacáté šesté číslo Securitas Imperii obsahuje studie různého tematického zaměření. Josef Mlejnek se zabývá proměnlivou rolí ideologie v komunistickém totalitarismu. Petr Kaňák a Jan Vajskebr se věnují trestnímu právu a soudnictví v rámci SS a německé policie, Martin Nekola Československé straně národně demokratické v exilu a Jiří Pernes představuje případ ministra Karla Löbla. Slovenské problematiky se dotýkají dva příspěvky věnované přelomovému roku 1989 – Jerguš Sivoš: Rok 1989 na oddelení boja proti pravicovému oportunizmu. Správy kontrarozviedky v Bratislave, Peter Jašek: Pád komunistického režimu na Slovensku (1989–1990). Číslo obsahuje také dokumenty, diskuzi, recenze i zprávy.

Obsah / Contents

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Diskuze / Discussion

Recenze / Reviews

Zprávy / Reports

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Securitas Imperii 26 (01/2015), vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Patrik Virkner | Jazyková redakce: Jitka Šmídová | Korektura slovenských textů: Mária Smoláriková, Mária Štefánková | Odborná redakce: Patrik Virkner | Předseda redakční rady: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Členové redakční rady: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. | Tajemník redakční rady: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Anglická redakce: Oldschool, s.r.o. | Grafická úprava a sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 z |

Securitas imperii (ISSN 1804-1612) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.