Securitas Imperii 23 (02/2013)

Třiadvacáté číslo Securitas Imperii obsahuje tři rozsáhlé studie. Text Miroslava Nováka se věnuje pojmu totalitarismus a jeho aplikaci na komunistické systémy jak obecně, tak s důrazem na česká specifika. Petr Placák se zabývá povahou ideologických režimů s ohledem na poválečný vývoj v Československu a Kamil Nedvědický právním řádem po roce 1989 a historickou pamětí. Rubrika dokumenty je věnovaná Platformě evropské paměti a svědomí, především chronologii jejího vzniku. Číslo obsahuje rovněž množství diskuzních příspěvků, recenzí, anotací a zpráv.

Obsah / Contents

Informace o autorech / About the Authors

Úvod / Introduction

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Rozhovory / Interview

Diskuze / Discussion

Recenze / Reviews

Anotace / Annotations

Zprávy / Reports

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Securitas Imperii 23 (02/2013) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jan Cholínský | Jazyková redakce: Ondřej Šanca, Jitka Šmídová | Odborná redakce: Michal Janata | Anglická redakce: ADS LangLinx, s.r.o., Neela Winkelmann-Heyrovská, Vladimír Petkevič | Grafická úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | www.ustrcr.czz |

Securitas imperii (ISSN 1804-1612) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.