Monografie

Hana Rottová, Petr Slinták: Venkov v českém filmu 1945–1969. Filmová tvář kolektivizace

Hana Rottová, Petr Slinták: Venkov v českém filmu 1945–1969. Filmová tvář kolektivizace

Publikace se zabývá reflexí problematiky sociálních, kulturních a hospodářských proměn na českém venkově od konce druhé světové války do roku 1969, a to prostřednictvím analýzy hrané filmové tvorby. Obsáhlá část je věnována analýze řady konkrétních filmů ve vztahu k dílčím podtématům (rodina, obec, krajina apod.) v souvislostech socialistické transformace venkovské společnosti.

Mirek Vodrážka: Filosofie tělesnosti dějin

Mirek Vodrážka: Filosofie tělesnosti dějin

Filosofie tělesnosti dějin přináší zcela nový pohled na historiografii a na její metody. Autorovo kritické myšlení odkrývá a překonává různá i akademická klišé a dokáže nahlédnout a přečíst přehlížené symptomy. Vytváří se zde obraz totalitarismu, v němž autor hledá kontrastující linie, jež vycházejí z primárního konfliktu mezi kontrakulturou a prosystémově orientovaným disentem.

Jan Synek: Svobodni v nesvobodě. Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu

Jan Synek: Svobodni v nesvobodě. Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu

Autor sleduje průběh perzekuce církví a náboženských společností v poúnorovém Československu, vývoj vězeňství a náboženský život ve věznicích od habsburské monarchie po konec reálněsocialistického režimu. Srovnává komunity vězněných věřících podle vyznání, neomezuje se však přitom jen na nejpočetnější katolické kněží, řeholnice a řeholníky, ale pozornost věnuje i nekatolickým křesťanům, zejména adventistům či Svědkům Jehovovým.

Ladislav Kudrna: První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta

Ladislav Kudrna: První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta

Kniha přináší zcela nové informace o působení Čechů a Slováků na bojištích jihovýchodní Asie v rozmezí let 1945–1954. Díky tomu, že autor mohl studovat relevantní materiály přímo v archivu francouzské cizinecké legie, jsou čtenáři vůbec poprvé předloženy údaje o počtech československých občanů sloužících v jejích řadách od samého počátku až do současnosti.

Natalia Gorbaněvská: Poledne

Natalia Gorbaněvská: Poledne

Kniha líčí průběh a okolnosti demonstrace osmi sovětských občanů z 25. srpna 1968 na Rudém náměstí v Moskvě, kteří protestovali proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Přeložena byla do několika jazyků, ale přestože je bezprostředně spojena s naší minulostí, v češtině vychází po více než 40 letech vůbec poprvé.

Pavel Kreisinger: Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje

Pavel Kreisinger: Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje

Monografie se zabývá složitými životními osudy brigádního generála Josefa Bartíka (1897–1968), důstojníka z tzv. zpravodajské jedenáctky Františka Moravce. Text doprovázený obrazovými přílohami a řadou dokumentů se neomezuje pouze na líčení Bartíkovy vojenské kariéry, ale zachycuje i některé aspekty jeho rodinného a civilního života.