Monografie

Petr Placák: Gottwaldovo Československo jako fašistický stát

Petr Placák: Gottwaldovo Československo jako fašistický stát

Radikální „lidovou“ revoluci, ve které komunisté spojili svaté ideály socialismu se svatými ideály národa, autor vykládá v rámci dějin masových antiliberálních hnutí minulého století a srovnává ji s vývojem v Itálii po první světové válce.

Petr Blažek: Ryszard Siwiec 1909–1968

Petr Blažek: Ryszard Siwiec 1909–1968

Česko-anglická publikace přináší všechna zásadní dostupná svědectví o Ryszardu Siwcovi, devětapadesátiletém polském občanovi, který se 8. září 1968 na varšavském stadionu zapálil na protest proti srpnové okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy a účasti jednotek Polské lidové republiky na této invazi.

Martin Jindra: Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945

Martin Jindra: Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945

Pravoslavní „Gorazdova směru“ patřili v české společnosti početně spíše k církevním popelkám. Přesto se dokázali nesmazatelně zapsat do dějin protinacistického odboje. Publikace se toto hojně studované téma snaží nahlížet komplexnějším pohledem, který odkrývá i dosud téměř neznámou kapitolu proněmecké kolaborace jednotlivců z řad duchovních České pravoslavné církve.

Vladimir Bukovskij: Moskevský proces

Vladimir Bukovskij: Moskevský proces

Moskevské procesy dokumentují neúspěšnou snahu Bukovského o uspořádání „norimberského procesu“ nad komunismem v Moskvě v první půli devadesátých let.

Hana Rottová, Petr Slinták: Venkov v českém filmu 1945–1969. Filmová tvář kolektivizace

Hana Rottová, Petr Slinták: Venkov v českém filmu 1945–1969. Filmová tvář kolektivizace

Publikace se zabývá reflexí problematiky sociálních, kulturních a hospodářských proměn na českém venkově od konce druhé světové války do roku 1969, a to prostřednictvím analýzy hrané filmové tvorby. Obsáhlá část je věnována analýze řady konkrétních filmů ve vztahu k dílčím podtématům (rodina, obec, krajina apod.) v souvislostech socialistické transformace venkovské společnosti.

Mirek Vodrážka: Filosofie tělesnosti dějin

Mirek Vodrážka: Filosofie tělesnosti dějin

Filosofie tělesnosti dějin přináší zcela nový pohled na historiografii a na její metody. Autorovo kritické myšlení odkrývá a překonává různá i akademická klišé a dokáže nahlédnout a přečíst přehlížené symptomy. Vytváří se zde obraz totalitarismu, v němž autor hledá kontrastující linie, jež vycházejí z primárního konfliktu mezi kontrakulturou a prosystémově orientovaným disentem.