Monografie

Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš: Jan Palach ’69

Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš: Jan Palach ’69

Kniha přináší vůbec poprvé nejen detailní historický popis Palachova příběhu a jeho radikálního protestu, ale přibližuje také jeho teologickou, filosofickou i uměleckou reflexi. Podrobně se věnuje rovněž osudům Palachových následovníků i předchůdců v Československu a v dalších státech východního bloku.

Tomáš Bursík: Osud odbojové organizace černý lev 777

Tomáš Bursík: Osud odbojové organizace černý lev 777

Kniha nabízí pohled na dosud ne příliš známou protikomunistickou odbojovou organizaci, působící na Sedlčansku, která se rozhodla na teror komunistického režimu odpovědět se zbraní v ruce. Její tři nejdůležitější členové byli následně odsouzeni k trestu smrti a popraveni.