Rudolf Prekop / Daniel Pastirčák (eds.): Zakázaná výstava 77

Skupina nonkonformních studentů Střední umělecké průmyslové školy v Košicích na jaře 1977 uspořádala velkou skupinovou multižánrovou výstavu. Poezie, fotografie, kresba, malba, socha, plastika tvořily dohromady neobyčejně intenzivní proud svobodné kreativity. Euforická atmosféra po zahájení výstavy nedlouho po zveřejnění Charty 77 však měla velmi krátké trvaní. Na základě udaní informátora s krycím jménem Ekonom byla výstava po 24 hodinách příslušníky košické Státní bezpečnosti uzavřena. Události, které následovaly, se výrazně propsaly do životních osudů všech zúčastněných.


Rudolf Prekop (1959), fotograf. Po podmínečném vyloučení z SUPŠ v Košicích a následné nemožnosti získat v Košicích zaměstnání se v roce 1978 přestěhoval do Prahy, kde v letech 1980–1986 vystudoval FAMU. Dnes působí jako fotograf na poli volné i užité fotografie. Uskutečnil přes padesát samostatných výstav doma i ve světě. Na katedře fotografie FAMU v Praze vede od roku 2002 ateliér Imaginativní fotografie. Je autorem řady obrazových publikací o architektuře, výtvarném umění, subkultuře, např. Andy Warhol a Československo, Underground / Lidský portrét.

Daniel Pastirčák (1959), esejista, spisovatel a výtvarník. Po vyloučení z košické SUPŠ vystudoval restaurovaní a Evangelickou bohosloveckou fakultu v Bratislavě. Dnes působí jako kazatel Církve bratrské v Bratislavě. Je autorem několika knih poezie, povídek a filozofických a teologických reflexí. V češtině vyšly jeho knihy Zdravé tělo v kómatu, Evangelium podle Jóba a Labyrintem Bible.


Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2024, 1. vydání, vázaná, 240 stran. Překlad: Ondřej Mrázek. ISBN 978-80-7516-037-9.


Knihu Zakázaná výstava 77 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.