Tomáš Bursík: Osud odbojové organizace černý lev 777

Problematika třetího odboje je dnes velmi diskutované téma v odborné i laické veřejnosti. Kniha Osud odbojové organizace Černý lev 777 historika Tomáše Bursíka nabízí pohled na dosud ne příliš známou protikomunistickou odbojovou organizaci, působící na Sedlčansku, která se rozhodla na teror komunistického režimu odpovědět se zbraní v ruce. Její tři nejdůležitější členové byli následně odsouzeni k trestu smrti a popraveni. Publikace se nezabývá pouze samotnou odbojovou aktivitou organizace Černý lev 777, ale sleduje osudy hlavních hrdinů a jejich nejbližších i v době, která následovala po jejich odsouzení. Na konkrétním příkladu je zde ukázána i často strastiplná snaha rodinných příslušníků o úplnou soudní rehabilitaci v devadesátých letech.

OABS MV ČR, Praha 2007, 1. vydání, 118 stran, ISBN: 978-80-254-1125-4

  • Kniha je volně ke stažení zde.