Pavel Vaněk: Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951–1955

Kniha Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951–1955 se zabývá Pohraniční stráží jako jednou ze součástí bezpečnostních složek Československa po únoru 1948, systémem ochrany hranic s Německou spolkovou republikou a Rakouskem v první polovině 50. let a pokusy o jejich přechod. Téma je zpracováno na příkladu dvou jednotek – 5. chebské pohraniční brigády, která hlídala část hranic s Německou spolkovou republikou, a 4. znojemské pohraniční brigády, jež střežila část hranic s Rakouskem – a snaží se zdůraznit podobné a naopak rozdílné prvky v systému ochrany hranic obou brigád. Kniha se dotýká také ochrany státní hranice od února 1948 do roku 1950 a podrobně se zabývá systémem instalovaným začátkem roku 1951, který s určitými úpravami sloužil až do pádu režimu v roce 1989. Charakterizuje vývoj struktury a organizace výše zmíněných brigád, jednotlivá nařízení, která ministerstvo vnitra postupně vydávalo a jež vážně omezovala život obyvatel hraničních pásem, a přijatá ženijnětechnická opatření. Poslední část se věnuje pokusům o překročení státní hranice včetně charakteristik zadržených, jejich věku, profese nebo důvodů, které je k pokusu o útěk přiměly.

Publikace je volně ke stažení zde.

ÚSTR, Praha 2008, 1. vydání, 165 x 240 mm, 216 stran, ISBN 978-80-87211-08-3

Knihu Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951–1955 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Ohlasy v médiích

Grenzschutz in der fünfzigen Jahren (Landeszeitung, 11. 8. 2009)