Eva Vybíralová, Markéta Těthalová: „Christliche Rache“. Hilfen sudetendeutscher Christen für die katholische Kirche in der kommunistischen Tschechoslowakei / „Křesťanská pomsta“. Pomoc sudetoněmeckých křesťanů katolické církvi v komunistickém Československu

Mit dieser Publikation greifen wir ein Kapitel aus der Vergangenheit auf, das bisher kaum bekannt ist. Dies ist auch verständlich. Die Hilfen, die die Ackermann-Gemeinde, ein von katholischen Vertriebenen aus Böhmen, Mähren und Schlesien gegründeter Verband, für die katholische Kirche in der Tschechoslowakei in der Zeit der kommunistischen Diktatur leistete, mussten vor 1989 natürlich möglichst unsichtbar bleiben, um nicht verraten und bedroht zu werden.

Téma, které Vám touto knihou předkládáme, představuje dosud málo známou kapitolu našich dějin. Vcelku pochopitelně. Pomoc, již v dobách komunistické diktatury před rokem 1989 poskytovalo katolické církvi v tehdejším Československu sdružení Ackermann-Gemeinde, založené po druhé světové válce německy mluvícími katolíky vyhnanými z Čech, Moravy a Slezska, musela pochopitelně probíhat v podmínkách co největšího možného utajení, aby pomoc nebyla prozrazena a ohrožena.

Knihu tvoří dva texty, které již dříve vyšly časopisecky:

  • Rozhovor s Franzem Olbertem, organizátorem pomoci katolické církvi v komunistickém Československu v Paměť a dějiny 4/2017
  • Revanšisti, či průkopníci smíření? Ackermann-Gemeinde a její podpora katolické církve v Československu v době komunismu v Securitas Imperii 34 (1/2019)

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Ackermann-Gemeinde, Praha – München 2020, 1. vydání, brož., 136 s., ISBN 978-80-88292-62-3 (ÚSTR), 978-3-924019-16-7 (Ackermann-Gemeinde)