Monografie

Ladislav Kudrna: První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta

Ladislav Kudrna: První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta

Kniha přináší zcela nové informace o působení Čechů a Slováků na bojištích jihovýchodní Asie v rozmezí let 1945–1954. Díky tomu, že autor mohl studovat relevantní materiály přímo v archivu francouzské cizinecké legie, jsou čtenáři vůbec poprvé předloženy údaje o počtech československých občanů sloužících v jejích řadách od samého počátku až do současnosti.

Natalia Gorbaněvská: Poledne

Natalia Gorbaněvská: Poledne

Kniha líčí průběh a okolnosti demonstrace osmi sovětských občanů z 25. srpna 1968 na Rudém náměstí v Moskvě, kteří protestovali proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Přeložena byla do několika jazyků, ale přestože je bezprostředně spojena s naší minulostí, v češtině vychází po více než 40 letech vůbec poprvé.

Pavel Kreisinger: Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje

Pavel Kreisinger: Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje

Monografie se zabývá složitými životními osudy brigádního generála Josefa Bartíka (1897–1968), důstojníka z tzv. zpravodajské jedenáctky Františka Moravce. Text doprovázený obrazovými přílohami a řadou dokumentů se neomezuje pouze na líčení Bartíkovy vojenské kariéry, ale zachycuje i některé aspekty jeho rodinného a civilního života.

Ondřej Koutek: Prokop Drtina. Osud československého demokrata

Ondřej Koutek: Prokop Drtina. Osud československého demokrata

Kniha sleduje osud politika, jehož život se téměř bezezbytku překrýval s dobou existence Československa. Vycházející z velkého množství pramenů, je současně portrétem demokrata, člověka veřejně aktivního za všech režimů, a dějinami československé demokracie jako takové.

Jaroslav Rokoský: Rudolf Beran a jeho doba

Jaroslav Rokoský: Rudolf Beran a jeho doba

Rudolf Beran (1887–1954), prvorepublikový předseda agrární strany a předseda několikaměsíční pomnichovské česko-slovenské vlády, patří mezi nejtragičtější postavy našich moderních dějin.

Adam Hradilek (ed.): Za vaši a naši svobodu

Adam Hradilek (ed.): Za vaši a naši svobodu

Životní příběhy občanů zemí Varšavské smlouvy, kteří pod heslem „za vaši a naši svobodu“ protestovali proti okupaci Československa v roce 1968, ožívají v obsáhlém souboru rozhovorů, jejichž cílem je zdokumentovat motivace, účast na protestech a důsledky, které museli protestující nést, popřípadě nesou dodnes.