Monografie

Ondřej Koutek: Prokop Drtina. Osud československého demokrata

Ondřej Koutek: Prokop Drtina. Osud československého demokrata

Kniha sleduje osud politika, jehož život se téměř bezezbytku překrýval s dobou existence Československa. Vycházející z velkého množství pramenů, je současně portrétem demokrata, člověka veřejně aktivního za všech režimů, a dějinami československé demokracie jako takové.

Jaroslav Rokoský: Rudolf Beran a jeho doba

Jaroslav Rokoský: Rudolf Beran a jeho doba

Rudolf Beran (1887–1954), prvorepublikový předseda agrární strany a předseda několikaměsíční pomnichovské česko-slovenské vlády, patří mezi nejtragičtější postavy našich moderních dějin.

Adam Hradilek (ed.): Za vaši a naši svobodu

Adam Hradilek (ed.): Za vaši a naši svobodu

Životní příběhy občanů zemí Varšavské smlouvy, kteří pod heslem „za vaši a naši svobodu“ protestovali proti okupaci Československa v roce 1968, ožívají v obsáhlém souboru rozhovorů, jejichž cílem je zdokumentovat motivace, účast na protestech a důsledky, které museli protestující nést, popřípadě nesou dodnes.