Božidar Jezernik: Goli otok – Titův gulag

Další kniha slovinského etnologa Božidara Jezernika Goli otok – Titův gulag systematicky a uceleně popisuje jugoslávský vězeňský tábor v Kvarnerském zálivu, kam byli společně s kriminálními delikventy posíláni odpůrci politického režimu (ať už šlo o sympatizanty stalinismu, odpůrce demokratických změn či další skupiny obyvatel). Místo, kam byli často bez řádného rozsudku lodí přepravováni, aniž by sami tušili, kam za účelem výkonu trestu směřují, v autorově podání vykazuje podobnosti se stalinskými gulagy a metody zastrašování a stíhání nepohodlných občanů ve společnosti obecně se jeví jako podobné způsobům, k nimž se uchylovali fašisté.
Jezernik přibližuje vysilující fyzickou práci v kamenolomu, k níž byli odsouzení nuceni, aniž by k ní měli dostatečné nástroje, i každodenní aspekty života ve vězeňských barácích – od stravování a vykonávání denní hygieny až po způsoby psychologického nátlaku, ponižování a mučení, jemuž byli pravidelně vystaveni.
Na osudech jak vězňů, tak jejich věznitelů a v neposlední řadě samotných stranických funkcionářů přibližuje padesátá léta v Jugoslávii jako dobu plnou nenávisti a strachu, kdy se jakákoliv věta či pouhé slovo mohly stát člověku osudným a kdy jedinou racionální reakcí na veškeré dění bylo mlčení. Autor ve své knize s bohatým citačním aparátem expresivně přiblížil temné obrazy z jedné epochy jugoslávských dějin, o níž se zahraniční veřejnost začala dozvídat až koncem dvacátého století.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Volvox Globator – ÚSTR, Praha 2020, 1. vydání, váz., 412 s., ISBN 978-80-7511-505-8 (Volvox Globator), ISBN 978-80-88292-44-9 (ÚSTR), ISBN 978-80-7511-506-5 (Volvox Globator, EPUB), ISBN 978-80-88292-47-0 (ÚSTR, EPUB), ISBN 978-80-7511-507-2 (Volvox Globator, PDF), ISBN 978-80-88292-46-3 (ÚSTR, PDF)

Knihu Goli otok – Titův gulag si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.