Matěj Bílý: Varšavská smlouva 1985–1991. Dezintegrace a rozpad

Monografie analyzuje na základě rozsáhlého archivního výzkumu poslední fázi existence uvedené organizace. V centru pozornosti se nacházejí změny, které v jejím fungování nastaly po nástupu sovětského vůdce Michaila Gorbačova do čela Komunistické strany Sovětského svazu. Kniha zkoumá roli, kterou aliance sehrála v závěrečné etapě studené války, stejně jako prohlubující se spory mezi jednotlivými členskými státy, které se objevily v důsledku dynamické proměny mezinárodní situace i Gorbačovem iniciovaného pokusu o reformu východoevropských státně-socialistických diktatur. V neposlední řadě se věnuje doposud málo prozkoumaným důvodům a průběhu rozpuštění organizace na počátku devadesátých let.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2021, 1. vydání, váz., 512 s., ISBN 978-80-88292-94-4

Knihu Varšavská smlouva 1985–1991. Dezintegrace a rozpad si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Prezentace knihy proběhla 30. června 2021 v Času dost Café v Praze. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.