Monografie

Petr Placák: Gottwaldovo Československo jako fašistický stát

Petr Placák: Gottwaldovo Československo jako fašistický stát

Radikální „lidovou“ revoluci, ve které komunisté spojili svaté ideály socialismu se svatými ideály národa, autor vykládá v rámci dějin masových antiliberálních hnutí minulého století a srovnává ji s vývojem v Itálii po první světové válce.

Petr Blažek: Ryszard Siwiec 1909–1968

Petr Blažek: Ryszard Siwiec 1909–1968

Česko-anglická publikace přináší všechna zásadní dostupná svědectví o Ryszardu Siwcovi, devětapadesátiletém polském občanovi, který se 8. září 1968 na varšavském stadionu zapálil na protest proti srpnové okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy a účasti jednotek Polské lidové republiky na této invazi.

Martin Jindra: Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945

Martin Jindra: Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945

Pravoslavní „Gorazdova směru“ patřili v české společnosti početně spíše k církevním popelkám. Přesto se dokázali nesmazatelně zapsat do dějin protinacistického odboje. Publikace se toto hojně studované téma snaží nahlížet komplexnějším pohledem, který odkrývá i dosud téměř neznámou kapitolu proněmecké kolaborace jednotlivců z řad duchovních České pravoslavné církve.

Vladimir Bukovskij: Moskevský proces

Vladimir Bukovskij: Moskevský proces

Moskevské procesy dokumentují neúspěšnou snahu Bukovského o uspořádání „norimberského procesu“ nad komunismem v Moskvě v první půli devadesátých let.