Adam Havlík: Marky, bony, digitálky. Veksláci a fenomén veksláctví v socialistickém Československu

Obraz veksláka patří neodmyslitelně k pozdnímu období socialistického Československa. Stal se námětem řady dobových literárních textů či filmů a dodnes patří k symbolům každodenního života a černého trhu před rokem 1989. Kniha historika Adama Havlíka sleduje fenomén veksláctví a vztahy mezi oficiální a šedou ekonomikou v širokých souvislostech a ukazuje tak dosud málo známou tvář období „reálného socialismu“. Věnuje se například fungování svébytného podniku zahraničního obchodu Tuzex, kriminálním aktivitám spojeným s veksláctvím, životnímu stylu veksláků, dobové legislativě či reakcím státních orgánů na pokoutné obchodování s valutami, tuzexovými poukázkami a pašovaným zbožím. V neposlední řadě však sleduje i některé podstatné kontinuity mezi předlistopadovou a polistopadovou dobou.

Vyšehrad – ÚSTR, Praha 2022, 1. vydání, 336 s., ISBN 978-807601-694-1 (Vyšehrad), ISBN 978-80-7516-004-1 (ÚSTR)

Knihu Marky, bony, digitálky. Veksláci a fenomén veksláctví v socialistickém Československu si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas či nakladatelství Vyšehrad.