Sborníky a kolektivní monografie

Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.): Kolektivizace v Československu

Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.): Kolektivizace v Československu

Třiatřicet příspěvků v této kolektivní monografii spojuje ústřední téma – kolektivizace zemědělství v Československu. Kniha je rozdělena do sedmi oddílů a čtenář v ní najde texty českých a slovenských autorů, jež nahlížejí dané téma z pohledu historika, archiváře či právníka.

Lucie Wittlichová (ed.): Pozor vysíláme!

Lucie Wittlichová (ed.): Pozor vysíláme!

Editorka sborníku Lucie Wittlichová vybrala dvacet příběhů lidí, jejichž práce pro rozhlas nebo televizi měla hlubší význam pro veřejné dění. Kniha chce ukázat obě instituce z pohledu těch, kdo je zakládali, kdo za ně bojovali a kdo jim věnovali značnou část svého života.

Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi

Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi

Publikace se zaměřuje především na problematiku protikomunistického odboje, moderní dějiny a historii slavistického bádání v meziválečném Československu. Součástí knihy je i rozsáhlý životopisný rozhovor s Václavem Veberem a kompletní bibliografie jeho prací.

Kolektiv autorů: Zločiny komunistických režimů

Kolektiv autorů: Zločiny komunistických režimů

Sborník textů více než 40 historiků a právních expertů z celého světa se neomezuje na popis zločinů spáchaných komunisty v jejich mateřských zemích, ale poukazuje i na různé formy a možnosti vyrovnávání se s totalitní minulostí.