Sborníky a kolektivní monografie

Jaroslav Pažout (ed.): Informační boj o Československo / v Československu (1945–1989)

Jaroslav Pažout (ed.): Informační boj o Československo / v Československu (1945–1989)

Snaha ovlivnit veřejné mínění – domácí i zahraniční – je přirozeným cílem každého režimu, který se prostřednictvím propagandy snaží jednak o svou legitimizaci a prosazení vlastních cílů, jednak o potření skutečných i zdánlivých protivníků. Publikace si klade za cíl přispět ke zkoumání tohoto důležitého tématu. Příspěvky se zabývají problematikou propagandy obecně i dílčími problémy.

Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.): Kolektivizace v Československu

Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.): Kolektivizace v Československu

Třiatřicet příspěvků v této kolektivní monografii spojuje ústřední téma – kolektivizace zemědělství v Československu. Kniha je rozdělena do sedmi oddílů a čtenář v ní najde texty českých a slovenských autorů, jež nahlížejí dané téma z pohledu historika, archiváře či právníka.

Lucie Wittlichová (ed.): Pozor vysíláme!

Lucie Wittlichová (ed.): Pozor vysíláme!

Editorka sborníku Lucie Wittlichová vybrala dvacet příběhů lidí, jejichž práce pro rozhlas nebo televizi měla hlubší význam pro veřejné dění. Kniha chce ukázat obě instituce z pohledu těch, kdo je zakládali, kdo za ně bojovali a kdo jim věnovali značnou část svého života.

Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi

Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi

Publikace se zaměřuje především na problematiku protikomunistického odboje, moderní dějiny a historii slavistického bádání v meziválečném Československu. Součástí knihy je i rozsáhlý životopisný rozhovor s Václavem Veberem a kompletní bibliografie jeho prací.