Klára Pinerová (ed.): Jáchymov – jeviště bouřlivého století

Město Jáchymov představuje pomyslné jeviště, na kterém se odehrávala řada zásadních scén charakteristických pro české dějiny dvacátého století. Na osudu tohoto horského pohraničního města můžeme kupříkladu sledovat rozmach lázeňského letoviska, meziválečnou radikalizaci, poválečné vysídlení českých Němců a jejich postupné nahrazení „národně spolehlivým“ obyvatelstvem. Důležitou roli hrála intenzivní těžba uranové rudy a využívání nucené práce vězňů. V sedmdesátých a osmdesátých letech čekal město značný úpadek. S fenomény bouřlivého dvacátého století se Jáchymov dodnes těžce vyrovnává. Čtyřiadvacet historiků, literárních vědců, kunsthistoriků, antropologů a zástupců dalších vědních disciplín se ve svých studiích zamýšlí nad dějinami Jáchymovska a nabízí různé přístupy k historickým událostem a jejich interpretaci.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2018, 1. vydání, váz., 432 s., ISBN 978-80-87912-98-0

Knihu Jáchymov – jeviště bouřlivého století si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.