Martin Tichý: Nejen Mnichov 1938. Umělci proti době, vzepření se vůči osudu!

Osmdesáté výročí podpisu mnichovské dohody připomněl Ústav pro studium totalitních režimů mimo jiné koncertním projektem Nejen Mnichov 1938 – Umělci proti době, vzepření se vůči osudu!, který byl připraven ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.
Plzeňská filharmonie představila kompozice, v nichž skladatelé reagovali na ohrožení ze strany nacistického Německa v roce 1938, a připomněla také vzepětí kultury v období protektorátu. Autor průvodního slova historik Martin Tichý z ÚSTR seznámil návštěvníky s dějinnými souvislostmi, jež ovlivňovaly tvorbu soudobých skladatelů, spisovatelů i výtvarníků. Umělci z Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara ZČU koncert obohatili o vizuální rozměr.
ÚSTR k této příležitosti vydal stejnojmennou publikaci.

Brožura je volně ke stažení zde.

ÚSTR, Praha 2018, 1. vydání, brož., 56 str.