Martin Tichý: Radost ze svobody

K třicátému výročí sametové revoluce připravila Plzeňská filharmonie ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Fakultou designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni koncert Radost ze svobody. Jeho autoři nechtěli nabídnout pouze radostné ohlédnutí za étosem sametové revoluce. Neboť ta uvozuje následující vývoj, jenž není prost palčivých otázek. Místo toho posluchače v sále, stejně jako u stanice Českého rozhlasu Vltava, vybídli ke generačnímu zhodnocení. Dramaturgie koncertu, jehož hudební a literární části doprovázely vizualizace emblematických momentů sametové revoluce, v prvé polovině spočívala v „klasické“ hudbě Ludvíka van Beethovena a Jana Hanuše. Po přestávce v písních sametové revoluce, ovšem nově hraných v orchestrálních aranžích.

ÚSTR vydal brožuru, která již tradičně doprovází koncerty vzešlé z této spolupráce: v roce 2015 Umělec a totalita; o tři roky poté Čelem k masám? Tvůrčí ohlédnutí za únorem 1948 a Nejen Mnichov 1938 – Umělci proti době, vzepření se vůči osudu!. I díky nim si posluchači koncertu stejně jako jejich čtenáři připomenou konkrétní historické události, ale dost možná se dozvědí něco o sobě samých. Brožura Radost ze svobody nabízí čtenářům exkurs do časů pozdně normalizačního Československa a posledních týdnů roku 1989.

Brožura je volně ke stažení zde.

ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, brož., 60 str., ISBN 978-80-88292-38-8, ISBN 978-80-88292-43-2 (PDF)

Ohlasy v médiích:

Radost ze svobody (Hudební rozhledy, 16. října 2019)

Rozhovor s historikem Martinem Tichým ve Studiu 6 (Česká televize, 17. října 2019)

Beethoven, Lou Reed i Hutka. Plzeňská filharmonie připomene rok 1989 koncertem Radost ze svobody (iRozhlas.cz, 17. října 2019)

Rozhovor s historikem Martinem Tichým (ČRo Vltava, 17. října 2019)

Plzeňská filharmonie připomene výročí 17. listopadu s muzikálovou hvězdou Vendulou Příhodovou (musical-opreta.cz, 17. října 2019)

Události v kultuře (Česká televize, 18. října 2019)